VI   ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO  ZOSP W WĄBRZEŹNIE.

 

[Opracowanie Lidia Czyżak. Zdjęcia Marek Motylski]

--------------------------------------------------------------------

10 czerwca  2016 r. w  Świetlicy w Ludowicach  odbył się VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  w Wąbrzeźnie. W uroczystości uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach OSP – przedstawiciele do Zarządu Gminnego  oraz zaproszeni goście.

Strażacy na sali obrad świetlicy w Ludowicach.

Zjazd poświęcony był podsumowaniu działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie oraz dokonany został wybór nowych władz. 

W gminie działa 12  jednostek OSP, które zrzeszają 323 członków czynnych. Dwie z nich OSP Ryńsk i Zieleń należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Prezydium Zjazdu. Od lewej; Wojciech Dombrowski, st. bryg. Sławomir Herbowski, Jarosław Herbowski, Władysław Łukasik, Jacek Nawrotny, Zbigniew Szydzik.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Władysław Łukasik. Po powitaniu głos oddał druhowi Jackowi Nawrockiemu, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano z licznego grona delegatów komisje zjazdowe tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu.

Uczestnicy Zjazdu…

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił prezes druh Władysław Łukasik  prezentując sprawy finansowania jednostek, wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej druha Czesława Sudzińskiego, który w podsumowaniu wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, które zostało udzielone jednogłośnie. W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Zjazdowych:

Druh Damian Stankiewicz –przewodniczący Komisji Mandatowej

Druh Sławomir Balawejder –przewodniczący Komisji Wyborczej

Druh Piotr Niemiec – przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Podczas Zjazdu wręczono zasłużonym Druhom podziękowania za wspieranie, za wieloletnie poświęcenie i ofiarność  na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. Wręczenia podziękowań dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik w obecności Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Jarosława Herbowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie st. bryg Sławomira Herbowskiego.

Podziękowania, z życzeniami Wszelkiej Pomyślności otrzymali; 

Bolesław Szafrański-Myśliwiec,

Adam Ciupak-Jaworze,

Teofil Foksiński-Pływaczewo,

Adam Rewer-Przydwórz, 

Adam Przybyło-Myśliwiec.

 

W dalszej części Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąbrzeźnie, Komisję Rewizyjną Związku, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz delegatów na Zjazd Powiatowy.

Skład Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

1. Prezes - Władysław Łukasik

2. Wiceprezes - Wojciech Dombrowski

3. Wiceprezes - Zbigniew Szydzik

4. Komendant Gminny - Jacek Nawrocki

5. Sekretarz -Lidia Czyżak

6. Skarbnik - Waldemar Marchewka

7. Członek Prezydium - Marcin Milanik

Na zdjęciu niżej członkowie Zarządu Oddziału Gminnego OSP. Kolejno od lewej stoją; Zenon Zarembski, …, Zbigniew Szydzik, Marcin Milanik, Władysław Łukasik, Jacek Nawrocki, Lidia Czyżak, Tomasz Siwek, Wojciech Dombrowski, Wonciech Barański, Ryszard Wyłupek.

 Nowym komendantem gminnym Został Jacek Nawrocki.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP

1. Przewodniczący - Czesław Sudziński

2.Wiceprzewodniczący - Marcin Buchalski

3.Sekretarz - Krzysztof Dudkiewicz

Od lewej; Marcin Buchalski, Czesław Sudziński, Krzysztof Dudkiewicz.

 

Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zostali:

1. Władysław Łukasik

2. Wojciech Dombrowski

3. Zbigniew Szydzik

4. Jacek Nawrocki          

Przedstawicielem do Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:

1.Czesława Sudzińskiego

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, członkom Zarządu i wszystkim strażakom podziękował za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, po czym VI Zjazd Gminny ZOSP RP w Wąbrzeźnie został zamknięty.