Gminny Zjazd Delegatów OSP w Książkach.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zakończył się cykl zjazdów delegatów  strażackich wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP w powiecie wąbrzeskim. W gminie Książki zwołano go na dzień 18 czerwca 2016 r.

             Strażacy w czterech OSP gminy Książki; Blizienko, Książki, Osieczek i Szczuplinki wybrali 34 delegatów na gminny zjazd, którego zadaniem było dokonać podsumowania 5 letniej kadencji lat 2011-2016 oraz dokonać potwierdzenia wyborów nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP i Gminnej Komisji Rewizyjnej. Według zasad statutowych wyboru delegatów i władz gminnych OSP dokonuje się na zebraniach OSP. Zjazd potwierdza ten wybór i konstytuuje władzę gminną wybierając; prezesa, w-ce prezesa, sekretarza, skarbnika itp.

          Strażacy stawili się na XI Zjeździe w 85%.  Oprócz 29 delegatów uczestniczyli w obradach tego gremium goście; Janusz Marcinkowski przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, bryg. Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta PSP Wąbrzeźno, wójt gminy Jerzy Dudkiewicz, księża kapelani Henryk Trąpczyński proboszcz parafii Książki, ks. Grzegorz Nadolny proboszcz parafii Osieczek. Obecny był również były wójt gminy Książki Jerzy Polcyn.

          Zjazd otworzył w-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego Leszek Talarek poczym przekazał prowadzenie Zjazdu wybranemu na jego przewodniczącego Piotrowi Błażejewskiemu. Sekretarzem Zjazdu został Krzysztof Zieliński.

W skład Prezydium Zjazdu weszli;

 

Od lewej; Krzysztof Zieliński sekretarz Zjazdu, (autor), Piotr Błażejewski, Mirosław Ozga ustępujący prezes Zarządu i bryg. Ireneusz Wiśniewski.

Dokonano wyboru Komisji mandatowej i skrutacyjnej w osobach;

  Małgorzata Lesińska, Damian Kuczyński, Monika Śliwa.

Komisja wyborcza;

Henryk Fabrykiewicz, Leszek Talarek, Gabriela Mucha.

Komisja uchwał i wniosków;

Paweł Wojas, Eugeniusz Bala, Mirosław Macikowski.

Odnotujmy obecność Pań, co nie jest takie częste w naszych OSP.

 Mariola Ozga Małgorzata Boroch kronikarka z Osieczka.

 

Zebrani minuta ciszy uczcili strażaków którzy w ostatnich pięciu latach odeszli na „wieczną służbę”:

Ø OSP Blizienko; Teofil Jamroży, Wojciech Kowalski, Jerzy Głogowski, Zbigniew Grzębski.

Ø OSP Książki Tadeusz Sikora.

Ø OSP Osieczek; Marian Ciołek, Ferdynand Boroch, Jan Fiałkowski.

Ø OSP Szczuplinki; Marian Kukla, Adam Tusień, Stanisław Kubiński.

 

Sprawozdania z działalności w mijających latach przedstawili;

 

Leszek Talarek  Zygmunt Pastucha   Eugeniusz Bala

[zarząd gminny OSP] [komendant gminny OSP] [Gminna Komisja Rewizyjna]

Odnotujmy też kilka faktów z życia strażaków gminy Książki;

Ø W ciągu 5 lat strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 322 razy, w tym: Blizienko 89 razy, Książki 232, Osieczek 41. Ilość wyjazdów zmniejszyła się o ponad 10 %.

Ø Wciągu tych lat zakupiono dla OSP: osobiste wyposażenie; mundury wyjściowe, koszarówki, buty, rękawice, ubrania ochronne, hełmy. Wyposażenie, sprzęt; radiotelefony, prądnice, pompy ‘Tohatsu’ i ‘Niagara’, agregat prądotwórczy, prądownice itp. Dokonano karosowania (odbudowania) nadwozi samochodów OSP.

Ø OSP zdobywały dodatkowe pieniądze na poprawę wyposażenia i tak Blizienko zdobyło 29 tys. zł, Książki 50 tys. zł. i Osieczek 9 tys.

Ø Prowadzono szkolenie strażaków, brano udział w zawodach strażackich, turniejach, konkursach i ćwiczeniach…

Ø Brano udział w życiu wsi, w asyście kościelnych świąt itp.

Odnotujmy też, iż z wyrazami podziękowań za ofiarną służbę wystąpili kolejno; Jerzy Polcyn, bryg. Ireneusz Wiśniewski, Janusz Marcinkowski oraz w drugiej części wójt Jerzy Dudkiewicz.

 

 Jerzy Dudkiewicz wójt gminy Książki.

Wzruszając było pożegnalne wystąpienie kapelana gminnego strażaków ks. kanonika Henryka Trąpczyńskiego, który niedawno obchodził 50 lecie kapłaństwa i 30 lecia posługi duchownej w Książkach.

Ks. Henryk Trąpczyński  i ks. Grzegorz Nadolny.

Zebrani strażacy podjęli kilka ważnych dla funkcjonowania straży pożarnych w przyszłości;

Ø Przyjęto program działania z konkretnymi wnioskami,

Ø Dokonano wyboru władz; Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Strażacy na sali obrad w Domu Kultury…

 

Jerzy Polcyn, Tadeusz Pawlak, Jan Lupa, Andrzej Sztubecki.

Tomasz Głogowski, Robert Szymaniak, Krzysztof Romanowski, Jacek Głażewski.

 

 Witold Boroch Damian Kuczyński

Lucjan Janke, Benedykt Makowski, Grzegorz Komorowski

 

Wybory nowych władz strażackich gminy Książki;

 W skład Zarządu Oddziału gminnego ZOSP w Książkach wybrano;

 

          Prezydium zarządu;

Prezes Piotr Błażejewski

w-ce prezes Leszek Talarek

w-ce prezes Roman Witomski

sekretarz Krzysztof Zieliński

skarbnik Sławomir Mikowski

członek prezydium Zygmunt Pastucha

komendantem gminnym OSP Grzegorz Komorowski

---------------------------------------------

członkami Zarządu zostali;

Tadeusz Pawlak

Andrzej Pastucha

Jacek Gałażewski

Mirosław Macikowski

Lucjan Janke

Andrzej Sztubacki

Witold Boroch

Józef Majek

Henryk Fabrykiewicz

Gminna Komisja Rewizyjna OSP

Przewodniczący Eugeniusz Bala

W-ce przewodniczący Benedykt Makowski

Sekretarz Krzysztof Grabowski

Członek  komisji Tomasz Głogowski.