Rozdział VI. „Obchody 90 lecia OSP Wielkie Pułkowo”.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 Zdjęcia: Malwina Piotrowska, Krzysztof Zaniewski i własne.

 

Przygotowania do uczczenia jubileuszu 90 lecia OSP.

Zarząd, strażacy podjęli decyzję o obchodach tej rocznicy w sobotę w dniu 18 czerwca 2016 roku o godz. 15,oo po południu.

Zadbano o organizacyjne kwestie, jak: wykaz gości zaproszonych na tą uroczystość, zaproszenie, uporządkowanie remizy OSP i jej otoczenia, wystąpiono z wnioskami o odznaczenia zasłużonych strażaków. Trzeba było zdobyć przychylność partnerów społecznych, tych miejscowych: Rady Sołeckiej i p. sołtys wsi Donaty Nelkowskiej, miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Teresę Żuchowską, oraz gminnych: Stanisława Szarowskiego wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy Jana Maciejewskiego, Zarządu Oddziału Gminnego OSP w osobach: Stanisława Macikowskiego, Sławomira Szmykowskiego, Jana Szablewskiego, Katarzyny Wrzesińskiej i wiele innych osób, których nie sposób wymienić, a którym zawdzięczamy, iż uroczystość mogła zostać zorganizowana.

 Poza działania organizacyjnymi podjęto się wiele prac porządkowych. Strażaków wspomagała również nasza młodzież.

 

Dziewczęta; Sandra Kielar, Nikola i Klaudia Sadzikowskie, Marcelina Galczewska.

Wszystko zostało odkurzone, wyszorowane i ustawione na swoim miejscu. Kilku młodych druhów i przyjaciół naszej OSP podjęło się wymalowania remizy.

 Niżej Jacek Piotrowski, który z Jakubem Nowakiem, Adamem Kamińskim, Bartłomiejem Lubińskim, Pawłem Dygasiewiczem, Sławomirem Kielarem malowali pomieszczenia OSP. Porządek po 'malarzach' robiły;

Sandra Kielar, Marcelina Galczewska, Nikola Sadzikowska.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Pułkowie '2016'.

 Od lewej kolejno stoją;   Heberlejn Jerzy, Kasperek Paweł, Mariusz Lubiński, Kamil Piotrowski, Zbigniew Sosnowski, Bartłomiej Piotrowski, Paweł Dygasiewicz, Adam Nelkowski, Adam Kamiński, Damian Witkowski, Dawid Nowak, Jacek Piotrowski, Stanisław Szarowski, Wojciech Piotrowski, Józef Nelkowski, Artur Pelc, Sławomir Kielar, Jakub Nowak, Jakub Jaranowski, Łukasz Piotrowski, Piotr Kasperek.

 

Uroczystość rozpoczęła się muzycznym podkładem marszowym, w tle którego niezastąpiony Jan Szablewski z Dębowej Łąki uformował strażacką kolumnę i po przemarszu drogą w centrum wsi wprowadził strażaków na boisko obok świetlicy wiejskiej dla odbycia ceremonii '90 lecia'. Po zdaniu raportu Zbigniewowi Sosnowskiemu posłowi na Sejm RP, obaj dokonali przeglądu strażackiej kompanii.

 

Sympatię obserwatorów zdobyły dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Idą: Klaudia Sadzikowska, Sandra Kielar, Nikola Sadzikowska, Milena Kielar.

 

 Młodzież wspomagała organizację uroczystości... Natalia Narzyńska i Monika Dygasiewicz

 

 

Mszę polową w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii łobdowskiej ks. Kazimierz Zacharkiewicz.

 

Do mszy i do należytego przebiegu ceremoniału strażackiego pieczę na sprzętem grającym, nagłośnieniem sprawował Stefann Szeredy z Łobdowa. we mszy uczestniczyli strażacy,mieszkańcy wsi…

 

 

oraz przedstawiciele władz;

 

Od lewej; St. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP w Wąbrzeźnie, Zbigniew Sosnowski poseł na sejm, Stanisław Szarowski wójt gminy, Edward Kruk przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.

 

Panie z Wielkiego Pułkowa…

 

 Od lewej; Bożena Pelc, Donata Nelkowska, Gabriela Piotrowska i Malwina Piotrowska.

 

Teresa Żuchowska, Danuta Rydzyńska, Eleonora Hamulska i Maria Afeldt.

Prowadzenie uroczystością powierzono druhowi Janowi Maciejewskiemu, w ‘cywilu’ przewodniczącemu Rady Gminy Dębowa Łąka. Prezes OSP Mariusz Lubiński przedstawił szkic historyczny OSP. Jemu też przypadła rola gospodarza uroczystości.

 

„Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”;

Złoty Medal;

1.Zbiorowy dla OSP (Odznaczenie sztandaru)

2.Artur Pelc

Srebrny Medal;

1.Sławomir Kielar

2.Adam Nelkowski

Brązowy Medal;

1.Bartłomiej Piotrowski

Strażak Wzorowy.

1.Adam Kamiński

2.Dawid Adam

3.Damian Witkowski

Sztandar OSP Wielkie Pułkowo został odznaczony 'Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 Odznaczenia zostały wręczone przez gości uroczystości; Zbigniewa Sosnowskiego, bryg. Sławomira Herbowskiego, Stanisława Macikowskiego, Edwarda Kruka i Stanisława Szarowskiego.

Gratulacje od Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dębowej Łące składa jego prezes Stanisław Macikowski.

 

Panie składają gratulacji i Życzenia na przyszłość!

 

 Były wyróżnienia, statuetki, pisma gratulacyjne.

Podziękowania otrzymali:

1.      Stanisław Macikowski

2.      Sławomir Szmytkowski

3.      Stanisław Szarowski

4.      Katarzyna Wrzesińska

5.      Jan Szablewski

6.      Bożena Żydek

7.      Stanisław Kwaśnik

8.      Ks. Kanonik Kazimierz Zacharkiewicz

9.      Jan Maciejewski

10.   Janusz Marcinkowski

11.   Gabriela Piotrowska

12.   Donata Nelkowska

13.   Teresa Żuchowska

14.   Mariusz Lubiński

15.   Jerzy Heberlejn

16.   Dawid Nowak

17.   Artur Pelc

18.   Kamil Piotrowski

19.   Łukasz Piotrowski

20.   Bartłomiej Piotrowski

21.   Wojciech Piotrowski

22.   Jacek Piotrowski

23.   Józef Nelkowski

24.   Adam Nelkowski

25.   Bartłomiej Lubiński

26.   Paweł Dygasiewicz

27.   Sławomir Kielar

28.   Adam Kamiński

29.   Jakub Jaranowski

30.   Przemysław Kędziorski

31.   Monika Dygasiewicz

32.   Natalia Narzyńska

33.   Damian Witkowski

34.   Piotr Kasperek

35.   Paweł Kasperek

36.   Jakub Nowak

Jeszcze zdjęcia ‘razem’ przy remizie OSP dla uwiecznienia tej chwili, bo dni tak szybko biegną… są tu uczestnicy uroczystości; strażacy, goście, młodzież…

 

Kamil Piotrowski, Artur Pelc, Teresa Żuchowska, Kasperek Paweł, Józef Nelkowski, Jakub Nowak, Malwina Piotrowska, Mariusz Lubiński, Jerzy Heberlejn, Adam Piotrowski, Paweł Dygasiewicz, Łukasz Piotrowski, Jan Szablewski, Piotr Kasperek, Damian Witkowski, Bartłomiej Piotrowski, Wojciech Piotrowski, Sandra Kielar, Adam Kamiński, Jacek Piotrowski, Sławomir Kielar, Klaudia Sadzikowska, Jan Maciejewski, Milena Kielar, Stanisław Macikowski, Monika Dygasiewicz, Natalia Narzyńska

 

Wśród strażaków Kamil i jego żona Malwina Piotrowscy, ktorzy byli odpowiedzialni za promocję uroczystości i kronikarski zapis rzeczy się tam dziejących i  ich zachowanie ‘dla potomności’.

 

 

 Strażacy dziękują przedstawicielom prasy, za przyjazd, życzliwy dla strażaków komentarz i wspomnienie tej uroczystości. Gościliśmy redaktor Alicje Kalinowską  z 'Gazety Pomorskiej' i Krzysztofa Zaniewskiego z 'CWA". Serdeczne Dzięki!