Szanowni Druhowie oraz Miłośnicy pożarnictwa.

Przypominamy, iż w dniu 09 lipca 2016 roku o godzinie 10.00 w Zieleniu odbędą się Powiatowe Zawody Oldboyów pożarnictwa.

Zapraszamy do Startu oraz gorącego dopingu.

 

 


KARTA ZGŁOSZENIA

Zawodników  z Ochotniczej Straży Pożarnej w ..........................................

do startu na Powiatowych Zawodach  Oldboyów

o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie

Zieleń, dnia 09 lipca 2016  r.

L.p.

        Nazwisko i imię

      Nr    PESEL

   Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Świadom odpowiedzialności karnej, oświadczam, iż startujący zawodnicy posiadają stan  zdrowia pozwalający na udział w zawodach

Kierownik drużyny .......................................................................

Prezes  OSP

..........................................................