Wytyczne do regulaminu zawodów MDP powiatu wąbrzeskiego

Wygrywa drużyna, która otrzyma najniższą liczbę punktów stanowiących sumę czasu wykonania biegu sztafetowego,  czasu wykonania ćwiczenia bojowego razy trzy i otrzymanych punktów karnych.

  • Jedna kategoria bez względu na płeć. 8 osób w drużynie w tym rezerwowy ( 7 w sztafecie i 7 w bojówce)
  • Wiek 12 -15 lat (rocznik 2001 -2004). Sportowa odzież i obuwie + hełm

 

Punkty karne: 3 punkty za każdy niżej wymieniony przypadek

·       Przekazanie prądownicy przed liniami końcowymi  3 punkty

·       Nie podanie prądownicy z ręki do ręki – rzucenie  3 punkty

·       Przekroczenie nogą linii startu lub mety przed odbiorem prądownicy  3 punkty

·       Niewłaściwe pokonanie  równoważni  3 punkty

·       Ominięcie ściany 5 punktów

·       Zarwanie tunelu / przewrócenie płotka 3 punkty

·       Nie podpięcie prądownicy do węża 3 punkty

·       Zagubienie hełmu ( wykonanie jakiejkolwiek czynności bez hełmu na głowie) 3 punkty

Nie ma punktów karnych za upadek prądownicy lub ponowne poprawne pokonanie przeszkody.

2) ĆWICZENIE BOJOWE: 7 osób (Dowódca, Rota 1, Rota 2, Łącznik,  Rozdzielaczowy)

Ćwiczenie bez odpalania motopompy. Linia ssawna zbudowana i nie  wrzucona.            

Zadania dla poszczególnych funkcyjnych i tor do ćwiczeń takie same jak u seniorów za wyjątkiem Dowódcy. Dowódca po wydaniu rozkazu startuje na równi z pozostałymi i tylko przenosi rozdzielacz w wyznaczone miejsce. Czas zatrzymywany po komendzie gotowe wydanej przez Dowódcę, gdy wszystkie linie zostały zbudowane, gdy funkcyjni zajęli odpowiednie miejsca i wydano wszystkie komendy na liniach gaśniczych i przy rozdzielaczu. Po tej komendzie zabronione jest sprawianie sprzętu i przemieszczanie się. Następnie zawodnicy zostają „wzmocnieni” przez opiekunów i następuje odpalenie motopompy, zassanie i delikatne podanie wody. Należy przewrócić pachołki i obrócić tarczę (bez pomiaru czasu). Każde rozpięcie się linii wężowej lub brak połączenia sankcjonuje się pięcioma punktami karnymi. Pozostałe punkty karne zgodne z punktacją seniorów.

Andrzej Kujaczyński.