Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

w dniu 5 września 2016 r.

W poszerzonym posiedzeniu, na którym głównym tematem było organizacyjne przygotowanie do ‘powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 17 września obecni byli:

 

Stefan Pyć, Ryszard Henryszewski, Janusz Kopczyński, Jacek Nawrotny, Leszek Talarek.

 

 Zygmunt Pastucha, Grzegorz Komorowski, Stanisław Macikowski, Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk.

 

Oprócz uwiecznionych na zdjęciach

był Sławomir Szmytkowski i niżej

podpisany autor.

 

Prowadzący  posiedzenie Jarosław Herbowski.

Wypracowano uwagi do organizacji zawodów;

‘Zawody ‘powiatowe, sportowo-pożarnicze odbędą się w dniu 17 września 2016 r.  (sobota) od godziny 10,oo począwszy na stadionie ‘MKS Unia’.

 

Ogólne zasady do regulaminu zawodów;

-w zawodach biorą udział drużyny seniorów i Młodzieżowe Drużyny

Pożarnicze w wieku od 12 do 15 lat /roczniki od 2001 do 2004/.

-komendantem zawodów będzie Grzegorz Komorowski – komendant

gminny OSP gm. Książki.

-drużyny uczestniczące wpłacają pieniądze w wysokości; seniorzy po 200

zł,  MDP po 100 zł.

-drużyna seniorów liczy 10 osób. W zawodach nie mogą brać osoby spoza

Zgłoszonej i ‘ubezpieczonej’ listy.

-ubiór standardowy; koszarówka, buty strażackie, goły pas.

-po dyskusji ustalono; bojówka, sztafeta ‘biegnie’ tylko jeden raz.

Ewentualne powtórki mogą być zarządzone według ogólnych zasad

regulaminowych.

Dodatkowo ustalono 5 punktów karnych za rozpięcie węży po podaniu wody-chodzi o to, aby nie robić na boisku ‘bagna’.

 

Pozostałe wydarzenia organizowane przez strażaków;

-Powiatowy zjazd delegatów odbędzie się 9 grudnia 2016 r. na sali świetlicy wiejskiej w Pływaczewie. Uczestnicy zjazdu powiatowego wpłacą z własnej kieszeni po 20 zł. na wspomaganie kosztów organizacji zjazdu.

-10 września w wojewódzki zawodach CTIF w Bydgoszczy weźmie udział młodzież z OSP Niedźwiedź.

-10 wrześnie 13,45 zbiórka; odbędzie się uroczystość obchodów 70 lat OSP Przydwórz. Strażacy otrzymają nową  remizę i, sztandar.

 

W trakcie dyskusji rozmawiano o kwestii ubezpieczenia ćwiczeń i zawodów OSP. Strażacy-organizatorzy i zarządy uczestników winni zasięgnąć opinii prawnej dotyczącej warunków ubezpieczenia ćwiczących! Wydaje się, iż taki obowiązek ciąży również na właścicielach obiektów, boiskach, świetlicach…!

Notował Janusz Marcinkowski.