Druhowie Prezesi Oddziałów Gminnych 
 
    W załączeniu  pismo Dyrektora Zarządu Wykonawczego  ZOSP RP Jerzego Maciaka  z prośbą wykonania -                " Informacji zbiorczej z kampanii sprawozdawczo - wyborczej 2016 - 2017 ".
Proszę o dochowanie wskazanych terminów.
 
 
                            Pozdrawiam.
 
                             Prezes OP
                       Jarosław Herbowski