I gminny zjazd M D P w Niedźwiedziu.

[Według materiałów, zdjęć Katarzyny Wrzesińskiej]

-----------------------------------------------------------------

Reaktywując działalność sportowo-pożarniczą drużyn MDP na terenie gminy Dębowej Łąki, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP zorganizował spotkanie sportowo - integracyjne drużyn MDP w miejscowości Niedźwiedź w niedzielę, w dniu 25 września 2016 r.  W spotkaniu uczestniczyły cztery drużyny MDP z Kurkocina, Wielkich Radowisk, Dębowej Łąki i Niedźwiedzia.

Podczas spotkania zaprezentowano ćwiczenie - rozwinięcie bojowe linii na torze sportowym wg regulaminu CTIF oraz pokaz musztry. Dzieci i młodzież miały również możliwość zapoznania się z wyposażeniem wozów bojowych. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano poczęstunek. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu Wójta Gminy Dębowa Łąka oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zbiórka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Dębowa Łąka. Od lewej; Stanisław Macikowski prezes gminny OSP, Stanisław Szarowski wójt gminy odbierają raport o gotowości MDP (Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych) do zajęć, do ćwiczeń od Sławomira Szmytkowskiego gminnego komendanta OSP.

 

 

W spotkaniu udział brała młodzież strażacka z OSP gminy Dębowa Łąka zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych:

MDP Kurkocin

 

MDP Dębowa Łąka

 

MDP Wielkie Radowiska

 

MDP Niedźwiedź

 

Młodzież z Niedźwiedzia i jej opiekunowie Zbigniew Korcz i Monika Klugiewicz mają szczególne powody do dumy. Od wielu lat uczestniczą w wojewódzkim zawodach MDP według systemu CTIF. (CTIF-międzynarodowy system-regulamin zawodów dla młodzieży). W zawodach tegorocznych nasi młodzie przyjaciele zajęli zaszczytne X miejsce w  rozgrywkach 17 września. Gratulacje dla Drużyny i Opiekunów! Z pewnym smutkiem dodać należy, iż była to jedyna drużyna z powiatu wąbrzeskiego na tych zawodach!

Spotkanie odbyło się u druhów w Niedźwiedziu.  Młodzi strażacy zapoznali się ze standardowym wyposażeniem samochodu pożarniczego.

Na placu-boisku przed remizą OSP można było, przy pomocy miejscowych strażaków  przeprowadzić między innymi pokaz – ćwiczenie podania wody…

Niżej ćwiczenia drużyny  Niedźwiedzia według CTIF.