Spotkanie seniorów strażackich w OSP Wieldządz.

Na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP i OSP Wieldządz kolejny raz spotkaliśmy się z seniorami strażackimi w gościnnie u wieldządzkich strażaków w dniu 7 października 2016 roku. Z gospodarzami OSP Zdzisławem Malińskim prezesem i Mirosławem Sosnowskim naczelnikiem poczyniono uzgodnienia co do porządku i organizacji tego spotkania. Strażacy poprosili swoje żony o pomoc w przygotowaniu ‘stołu’. Zgodziły się na taką role, pod warunkiem, iż strażacy odpracują to na ‘Dzień Kobiet’. Dzięki zaangażowaniu się pań; Wioletty Wiśniewskiej, Małgorzaty Sosnowskiej, Marii Curlej, Elżbiety Cieślikowskiej i Ewy Simson mogliśmy spędzić wieczór przy smacznym poczęstunku.

 

Od lewej; Elżbieta Cieślikowska, Ewa Simson, Wioletta Wiśniewska, Małgorzata Wiśniewska, Mria Curlej.

 

Obecni byli seniorzy strażaccy, prezesi OSP, członkowie OSP Wieldządz i goście-współorganizatorzy; Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Lech Skonieczka, Marcin Skonieczka.

Spotkanie w imieniu zarządu gminnego i miejscowych strażaków rozpoczął prezes gminny straży Edward Kruk. Przedstawił pracę strażaków gminy Płużnica w bieżącym roku. Realizowaliśmy wiele zadań strażackich i ogólnospołecznych w środowiskach 11 stowarzyszeń strażackich w naszej gminie. Zebrani zostali również poinformowani o zadaniach w strażackim sporcie, spotkaniach przygotowywanych na końcowe miesiące roku 2016. Czekają więc nas turnieje sportowe tenisa stołowego, piłki nożnej i siatkówki. Chcemy również, jak co roku zorganizować spotkanie opłatkowe w OSP Bielawy. Strażaków czekają również powiat zawody pływackie, a także co najważniejsze z punktu widzenia życia organizacyjnego – powiatowy-kadencyjny, zwoływany raz na pięć lat zjazd delegatów strażackich, który odbędzie się w Pływaczewie.

Najważniejszymi uczestnikami byli nasi strażaccy seniorzy. Niestety nie wszyscy ze względu na stan zdrowia mogli na to spotkania przybyć. Zebrała się jednak niemała gromadka druhów zasłużonych w akcjach ratowniczych i gaśniczych w paru dziesiątkach lat publicznej służby. Były więc podziękowania od strażaków, od wójta gminy Marcina Skonieczki za ich wieloletnią służbę.

 

W spotkaniu udział wzięli druhowie (seniorzy i czynni strażacy) z OSP:

Bielawy; Stefan Duma, Kazimierz Goral i Stanisław Wyżykowski,

Błędowo; Tadeusz Nadolny,  Jan Szatkowski i Kazimierz Chmielewski,

Czaple; Dominik Kwiatkowski, Tadeusz Bukowski i Andrzej Kujaczyński,

Józefkowo; Józef Boruta, Jerzy Fijałkowski i Tomasz Plewiński.

Kotnowo; Zbigniew Lemieszek,

Nowa Wieś Królewska; Zygmunt Jędrzejewski, Tadeusz Ciszewski i Edward Kruk,

Ostrowo; Jan Isbrandt, Zygfryd Rygielski i Grzegorz Sokół,

Płużnica; Tadeusz Chmielewski, Marek Liszaj i Jarosław Kubasik,

Uciąż; Kazimierz Künstler, Józef Taczyński, Stanisław Reichel i Marian Piątek.

Obecni byli strażacy-gospodarze z OSP Wieldządz odpowiedzialni z organizacyjne przygotowanie spotkania, wspomniani Zdzisław Maliński, Mirosław Sosnowski, senior Jan Wiśniewski, oraz strażacy; Tomasz Brudniewicz, Zbigniew Curlej, Mirosław Gierada, Jacek Gródecki, Marian Kępski, Jan Simson (radny), Marek Welz.

          Goście i strażacy usłyszeli odczytany skrót historii OSP Wieldządz w wykonaniu obecnego na spotkaniu sołtysa wsi Karola Napory.

Spotkanie odbyło się na zmodernizowanej-ocieplonej sali wiejskiej świetlicy w Wieldządzu.