Strażackie życie

Henryka Barańskiego

 

[Fot. z l. 70 tych]

 

          Urodził się 25 listopada 1936 roku w miejscowości Rudaw w pow. Lipno, w rodzinie Władysława. W czasie wojny w 1941 roku rodzinę wywieziono na teren Pomorza, do roboty na majątku Sokola Góra koło Golubia Dobrzynia. Po wojnie, w 1956 roku Henryk Barański trafia do wojska, a po odbyciu zasadniczej służby wojskowej ożenił się z Urszulą Bether [*1940 ϯ 2001] Zamieszkali w jej rodzinnej miejscowości w Gzikach. W 1964 roku przynieśli się do Niedźwiedzia, gdzie Henryk po śmierci żony mieszka z rodziną do dzisiaj.

W Zakładzie Rolnym był mechanikiem, traktorzystą i kierowcą samochodu, doszedł do stanowiska brygadzisty.

Według wspominania Druha Henryka, z jego strażacką służbą było tak; najpierw wstąpił do OSP wiejskiej w Niedźwiedziu w 1968 roku. Dopiero w rok później wylądował z Zakładowej OSP tworząc wraz  z innymi solidne podstawy jej działania. Pełnił tam funkcje naczelnika OSP i kierowcy ŻUK a. Podejmował również działalność samorządową, był radnym Gminnej Rady Narodowej gminy  Dębowej Łąki w latach 1978-1982.

Jako wyróżniający się strażak w latach 1981-1987 pełnił funkcje komendanta gminnego OSP gminy Dębowa Łąka.

Henryk Barański w publicznej służbie.

W oparciu o zdjęcia z jego albumu prześledźmy niektóre momenty jego służby. Niżej na zdjęciu występuje na uroczystości wręczenia sztandaru OSP Lipnica w 1984 roku w rocznicę 80 lecia utworzenia tej jednostki.

 

Od prawej, na skrzydle kompanii strażackiej stoi Henryk Barański komendant gminny OSP

Raport prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP …. składa Henryk Barański.

Lipnica. Od lewej; Jerzy Tadych pracownik UG Dębowa Łąka, Janusz Kopczynski

z PSP, Jan Biczyński dyr. Oddziału PZU, mjr Marian Wiecki komendant powiatowy PSP, Henryk Barański komendant gminny OSP.

 

60 lecie OSP Wielkie Pułkowo; od lewej: Kazimierz Chmielewski z W. Pułkowa, Henryk Barański z Niedźwiedzia, Stanisław Wojciechowski W. Pułkowa, z prawej Janusz Śliwka naczelnik gminy.

 

Henryk Barański wśród seniorów.

 

{Fot. 2016 r.}Senior Henryk Barański, strażak zakładowej i wiejskiej  chotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu.

 Wojewódzkie spotkania; w Lubrańcu w 2014 r.

 

 Od lewej; Jan Szablewski, Stanisław Molek,….  Kazimierz Klimek, Henryk Barański.

 

W Turzynie w 2015 r. Od lewej; Zdzisław Dąbrowski wojewódzki prezes OSP, Marian Liszaj, Jerzy Figalski, Jan Szatkowski, Józef Taczyński, Tadeusz Ciszewski z gminy Płużnica i Henryk Barański.

 

Życzenia i podziękowania.

Takich życzeń i podziękowań jest więcej. Dla druha Henryka bycie strażakiem to wielka rzecz, i jak mi oświadczył; był nim i pozostanie do końca swoich dni!

Odznaczenia Henryka Barańskiego;

- 1977 r. odznaka ‘Strażak Wzorowy’.

- 1984 r. Medal 40 lecia PRL.

- 1978 r. Brązowy Medal ‘Za Zasługi dla Pożarnictwa’.

- 1981 r. Srebrny Medal ’Za Zasługi dla Pożarnictwa’

- 1987 r. Złoty Medal ‘Za Zasługi dla Pożarnictwa’

Zdjęcie drużyny niedźwiedzkich oldbojów poświadcza, iż Henryk Barański mimo swoich 80 lat nadal jest ‘czynnym strażakiem’. [Fot 2014 r]

Od lewej; Zbigniew Korcz, Jerzy Górski, ….  Janusz Swobodziński, Henryk Barański,  Henryk Kozłowski.

80 lecie druha Henryka Barańskiego...29 października 2016 roku.

Strażacy z OSP Niedźwiedź w uznaniu jego zasług i ciągłego aktywnego uczestnictwa w życiu macierzystej OSP urządzili jubilatowi wieczór przypominając jego służbę. Seniora Henryka honorowały władze administracyjne i strażackie Życząc Mu 100 lat i dalszej sprawności w honorowej słuzbie w OSP.

Od lewej kolejno stoją: Mateusz Korcz,Andrzej Przystalski, Paweł Zdziebłowski, Stanisław Szarowski Janusz Swobodziński, ks. Paweł Kubasik, Henryk Barański, Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski, Sławomir Szmytkowski, Jerzy Garski, Zbigniew Korcz, Piotr Górski, Monika Korcz-Klugiewicz, Dawid Tokarski, Janusz Zahora, Henryk Kozłowski.

Henryka Barańskiego honorowali szefowie powiatowych władz strażackich, samorządu gminy, wsi i strażacy.

 

        St. bryg. Sławomir Herbowski, Henryk Barański, Jarosław Herbowski.