Serdecznie zapraszamy Druhów z terenu powiatu wąbrzeskiego do wzięcia udziału w " Powiatowych Zawodach Pływackich Drużyn OSP o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie. Zawody odbędą się 03 grudnia 2016 r. o godz. 09:30 na pływalni miejskiej w Wąbrzeźnie

 

3

Wszystkich chętnych  zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   R E G U L A M I N

 

         Powiatowych Zawodów Pływackich Drużyn OSP

o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie

 

Cel:

 1. Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania wolnego czasu.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia,      z uwzględnieniem rozbudzenia i rozwoju zainteresowań pływackich wśród      członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wąbrzeskiego.
 3.  Sprawdzenia swoich umiejętności      pływackich jako jednej z form szkolenia strażaków – ratowników OSP.
 4. Przegląd umiejętności pływackich      w celu wyłonienia najlepiej pływających strażaków oraz najlepszej drużyny      powiatu wąbrzeskiego.

 

Organizator:

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Wąbrzeźnie.

Termin i miejsce:

 

03 grudnia 2016 r.( sobota ), godz.09.30.

Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego , Wąbrzeźno ul. Matejki 2A.

Uczestnictwo:

 

Prawo startu mają czynni członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wąbrzeskiego. Wystawiona drużyna liczy max. 4 osoby, po jednej w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenie:

 

Karty zgłoszeniowe w formie elektronicznej ( dostępne na stronie www.zpzosp-wabrzezno.pl ), należy wypełnić i przesłać na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 30 listopada br.

Komisja sędziowska:

 

Komisję sędziowską zabezpiecza organizator, wyznaczając jednocześnie kierownika i sędziego głównego zawodów.

 

 

 

 

Konkurencje:

 

 1. Indywidualnie w poszczególnych kategoriach      – 50 m w dowolnym stylu pływackim.
 2. Drużynowa sztafeta – 4 osoby x 50      m w dowolnym stylu pływackim.

Dozwolona dowolna technika startu ( ze słupka lub z wody ),obowiązkowe dotknięcie ścianki basenu przy nawrocie po 25 m ( nogą lub ręką ) w dowolny sposób.

Do sztafety każda jednostka wystawia tych samych zawodników co w startach indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kategorie: - decyduje rok urodzenia.

 • Grupa I – (  18 – 25 lat )
 • Grupa II – (26 – 35 lat)
 • Grupa III – ( 36 – 49 lat)
 • Grupa IV –   ( 50 -   + lat )

Nagrody:

 

 • dyplomy i medale za miejsca 1 – 3      w konkurencji indywidualnej,
 • medale i dyplomy w biegu      sztafetowym dla 3 pierwszych drużyn,
 • puchar Prezesa OP dla najlepszej      jednostki w pływaniu drużynowym,
 • nagrody niespodzianki.

Postanowienia końcowe:

 

1. W sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny w porozumieniu z kierownikiem zawodów.

2. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator ,który  zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

3. Do startu dopuszcza się drużynę mieszaną ( kobiety + mężczyźni ).

4,. Po zakończeniu zawodów organizator dla wszystkich uczestników zabezpiecza posiłek regeneracyjny w „Domu Strażaka”.

5. Każdy z uczestników  jest zobowiązany do dostarczenia do dnia zawodów podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zawodach .

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Zawodników  z Ochotniczej Straży Pożarnej w ..........................................

do startu na Powiatowych Zawodach Pływackich Drużyn OSP

o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno, dnia 03 grudnia  2016 r.

    Grupy        

  wiekowe

        Nazwisko i imię

      Nr    PESEL

   Uwagi

I

II

III

IV

Drużynowa sztafeta  ( tak/nie)    ...............

Kierownik drużyny .......................................................................

Prezes  OSP

..........................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie zawodnika

biorącego udział w Zawodach – Ćwiczeniach OSP

Wąbrzeźno 03 Grudnia 2016 r.

 

 

 

Ja, _______________________________________________________ zam. ______________________________________________wyrażam zgodę na udział w  Zawodach-Ćwiczeniach OSP w pływaniu , zorganizowanych na pływalni miejskim w Wąbrzeźnie.

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

__________________

__________________________

data

czytelny podpis uczestnika