To już ostanie takie spotkanie robocze w jakim uczestniczyli  Członkowie Zarządu Powiatowego i Komisji Rewizyjnej ZOSP  w Wąbrzeźnie. Zarząd odbył się w Myśliwcu gm.  Wąbrzeźno w piątek 25 listopada br.. Tradycyjnie jak zawsze otwarcia dokonał dh Prezes  Jarosław Herbowski. Powitał  przybyłych na spotkanie Druhów, Gości oraz Gospodarzy Jednostki OSP Myśliwiec. Po powitaniu nastąpiło stwierdzenie qworum i  odczytanie porządku zebrania, który został jednogłośnie przyjęty. W dalszej kolejności głos zabrał dh Sławomir  Balawajder -  naczelnik OSP Myśliwiec, który przedstawił zebranym rys historyczny jednostki oraz obecny stan osobowo-sprzętowy.

6

 

    Dalsza część zebrania odbywała się zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem:
- Druh Zygmunt Pastucha przedstawił  relację z odbytych wcześniej zawodów sportowych ( zawody oldbojów, zawody seniorów i młodzieżówek );

- Druh Stanisław Macikowski omówił przebieg zorganizowanych zawodów strzeleckich i planowaną organizację zawodów pływackich;

- sprawy związane z działalnością Komisji ds. Odznaczeń i Historii w imieniu przew. Dh Janusza Marcinkowskiego odczytał Prezes Herbowski.  W tym miejscu warto przytoczyć pewną ciekawostkę ze sprawozdania,  która dotyczyła  naszej strony internetowej, mianowicie od początku jej funkcjonowania mieliśmy już 120 tys. odsłon.

 

1

            W kolejnej części zebrania głos zabierali Prezesi gminni OSP, którzy relacjonowali przebieg odbytych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.  Na zakończenie każdego z wystąpień podawane były nazwiska Delegatów i Członków Zarządu,  którzy wezmą udział w Walnym zjeździe w dniu 09 grudnia br. w Pływaczewie gm . Wąbrzeźno.  Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę, ws. zmiany załącznika w Uchwale dotyczącej liczby Członków Zarządu   w punkcie dotyczącym  ilości procentowej dodatkowych Członków Zarządu. Zmieniono zapis z 3 dodatkowych  na 2 członków.

 

             Swoje sprawozdanie podczas zebrania złożyła również Komisja Rewizyjna za pośrednictwem jej przewodniczącego dh Stefana Pycia.

3

      Po tym wystąpieniu głos zabrał v-ce Prezes Zarządu Powiatowego dh Leszek Talarek. W obszernym wystąpieniu omówił planowany przebieg Walnego Zjazdu, propozycje powołania Komisji Zjazdowych  oraz Prezydium Zjazdu.

Na zakończenie zebrania o głos został poproszony Komendant PSP w Wąbrzeźnie st.bryg. Sławomir Herbowski, który udzielił odpowiedzi na wcześniej zadane pytania. Zaprezentował obecną sytuację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu jak również przyszłe plany rozwoju straży z udziałem jednostek OSP.

Po zakończeniu zebrania Druhowie z OSP Myśliwiec zaprosili do oglądania remizy jednostki i znajdującego się w niej sprzętu.

    Wszystkim przybyłym na zebranie  Druhom, szczególnie Gospodarzom serdecznie dziękujemy . 

2

5

4