Sprawy...zdawanie z IV Zjazdu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Wąbrzeźnie w dniu 9 grudnia 2016 roku w Pływaczewie.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

          Zjazd delegatów OSP, odbywany raz na pięć lat zebrał się tym razem  na gościnnej sali wiejskiej w Pływaczewie. Dokonał podsumowania strażackiej pracy w latach 2012-2016. Przyjął także program działania na kolejne lata. Zjazd rozpoczął się 9 grudnia o godz. 12,00, zakończył sie o godz. 17,00.

 

W kilka osób spotkaliśmy się tam trzy godziny wcześniej, bo o 9,00 rano, aby przygotować salę i 'siebie' do dzisiejszych obrad. Na początek przywitało nas małżeństwo pp. Góralskich. Pani Grażyna prowadzi w Pływaczewie pięknie urządzoną i wszechstronnie prowadzoną bibliotekę. Żywo interesuje się lokalną historią, a muzeum poświęconego rodzinie Klimków z Pływaczewa mógłby pozazdrościć niejeden większy ośrodek miejski! Jednocześnie sama prowadzi kroniki zapisujące aktywność ludzi skupionych wokół tej placówki.

 

Pani Grażyna przygotowująca z Jarosławem Herbowskim wystawę naszych strażackich kronik.

 

Dumą Pływaczewa i gminy Wąbrzeźno jest prowadzony tutaj przez nauczyciela muzyki Wojciecha Góralskiego chóru ‘Cantate Domino’, który w dniu dzisiejszym uraczył nas pięknymi pieśniami, których zadumani moglibyśmy słuchać długo w noc!

 

 

Witał nas przedstawiciel miejscowej straży, jej prezes Zenon Zarembski, który był gotów spełnić nasze oczekiwania!

 

Ponieważ byłem uczestnikiem zjazdu, mam więc prawo do zapisania tu słów wdzięczności dla tych Państwa. Wielkie Brawa dla nich i wójta Władysława Łukasika, który wszystkie te społeczne prace wspomaga-jak podejrzewam nie tylko dobrym słowem!

 

Leszek Talarek i Jarosław Herbowski.

W przygotowaniach uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie; Jarosław Herbowski prezes, Leszek Talarek w-ce prezes, Jarosław Tylmanowski sekretarz… obsługę organizacyjno-informacyjną stanowili (niżej na zdjęciach); Leszek Talarek prowadzący obrady, Lidia Czyżak sekretarz zjazdu i odpowiedzialny za obsługę prasową 'Autor'.

 

Dla porządku odnotujmy, iż wcześniej, na zebraniach walnych sprawozdawczo-wyborczych dokonano wyboru delegatów z poszczególnych OSP, którzy zgodnie ze statutem tworzyli gremium zjazdowe. Delegatami na IV zjazd byli:

z OSP gminy Dębowa Łąka:

1.    Stanisław Macikowski prezes ZOG

2.    Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP

3.    Zenon Stachulak naczelnik OSP

4.    Dariusz Stachulak prezes OSP

5.    Krzysztof Sitkowski naczelnik OSP

6.    Jan Szablewski w-ce prezes ZOG

7.    Jan Gajda członek OSP

8.    Mariusz Lubiński członek ZOG

9.    Marek Cechowy przewodniczący KR

10.Danuta Ozorowska sekretarz ZOG

OSP gminy Książki:

11.Piotr Błażejewski prezes ZOG

12.Leszek Talarek w-ce prezes ZOG

13.Roman Witomski w-ce prezes ZOG

14.Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP

15.Krzysztof Zieliński sekretarz ZOG

16.Sławomir Miłkowski skarbnik ZOG

OSP gminy Płużnica:

17.Kazimierz Chmielewski w-ce prezes ZOG

18.Wojciech Groth członek ZOG

19.Edward Kruk prezes ZOG

20.Jarosław Kubasik w-ce prezes ZOG

21.Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP

22.Janusz Marcinkowski sekretarz ZOG

23.Marian Piątek skarbnik OSP

24.Jarosław Tylmanowski członek ZOG

25.Michał Welz członek ZOG

26.Jan Ziółkowski członek ZOG

OSP gminy Wąbrzeźno:

27.Władysław Łukasik prezes ZOG

28.Wojciech Dombrowski w-ce prezes ZOG

29.Zbigniew Szydzik w-ce prezes ZOG

30.Jacek Nawrocki komendant gminny OSP

31.Lidia Czyżak sekretarz ZOG

32.Waldemar Marchewka skarbnik ZOG

33.Marcin Milaniuk członek ZOG

34.Zenon Zarembski członek ZOG

35. Czesław Sudziński przewodniczący KR

36.Wojciech Barański członek ZOG

OSP miasto Wąbrzeźno:

37.Jarosław Herbowski komendant miejski OSP

38.Janusz Kopczyński prezes ZOM

39.Stefan Pyć w-ce prezes ZOM

40.Jacek Wolski w-ce prezes ZOM

 *ZOG - zarząd oddziału gminnego. *ZOM-zarząd oddziału miejskiego. *KR-komisja rewizyjna.

Na wybranych 40 delegatów, obecnych było 36, co stanowi 90% frekwencji. Tak więc zjazd był prawomocny do podejmowania decyzji, opinii, uchwał.

 

Niżej kilka ujęć delegatów OSP w terenu powiatu wąbrzeskiego.

 

 

Od lewej: Andrzej Kujaczyński, Stefan Pyć… z prawej Marek Liszaj…

 

 

Od lewej; Wojciech Barański, Waldemar Marchewka, Marek Cechowy, Jan Gajda, Mariusz Lubiński.  Od prawej; Piotr Błażejewski, Grzegorz Komorowski, Krzysztof Zieliński, Ryszard Nowak, Roman Witomski.

 

Od lewej; Jacek Nawrocki, Czesław Sudziński, Lidia Czyżak, Teofil Foksiński, Marcin Milanik, Wiesław Gerc.

 

 Od lewej; Dariusz Stachulak, Danuta Ozorowska-Nowacka, Sławomir Szmytkowski,

 

Na nasze obrady przyjechali zaproszeni goście;

Zbigniew Sosnowski poseł na Sejm RP- w-ce prezes zarządu wojewódzkiego Związku OSP

Zdzisław Dąbrowski prezes zarządu wojewódzkiego Związku OSP

St. bryg. Janusz Halak Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

Ks. Mariusz Stasiak kapelan strażaków województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ks. Henryk Trąpczyński senior kapelan strażaków

St. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP w Wąbrzeźnie

St. kpt. Piotr Rogowski naczelnik wydz. Operacyjnego… PSP w Wąbrzeźnie

Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski

Jerzy Dutkiewicz wójt gminy Książki

Bogdan Pacholski przewodniczący Rady gminy Książki

Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica

Piotr Piątkowski przewodniczący rady gminy Wąbrzeźno

Marian Liszaj członek KR ZOP ZOSP

Bolesław Szafrański członek KR ZOP ZOSP

Zygmunt Pastucha członek ZOP ZOSP

Zygmunt Baran członek ZOP ZOSP

Wiesław Gerc członek ZOP ZOSP

Wojciech Góralski dyrygent chóru ‘Domino Cantate’

Wacław Góralski senior OSP Pływaczewo

Teofil Foksiński senior OSP Pływaczewo

*ZOP ZOSP-Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP. KR-komisja rewizyjna.

 

Od lewej: st. bryg. Janusz Halak, st. bryg. Sławomir Herbowski, ks. dr Mariusz Stasiak, st. kpt. Piotr Rogowski. Z prawej: Zdzisław Dąbrowski, Zbigniew Sosnowski, Krzysztof Maćkiewicz, Bolesław Künstler…

 

Od lewej; Teofil Foksiński, ks. Henryk Trąpczyński, Bolesław Szafrański, Zygmunt Pastucha, z prawej: Jerzy Dutkiewicz…

 

 Zjazd otworzył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jarosław Herbowski. Jak zwykle odegrano strażacki hymn i na salę obrad został wprowadzony nasz powiatowy strażacki sztandar.

 

Poczet sztandarowy stanowili; Jarosław Tylmanowski, Jan Szablewski, Edward Kruk.

 

Po przywitaniu gości Jarosław Herbowski na przewodniczącego obrad zaproponował druha Leszka Talarka, a na sekretarz obrad Lidię Czyżak. 

Przewodniczący zaproponował zebranym porządek obrad i regulamin Zjazdu, co zostało przyjęte bez uwag.

 

Prezydium zjazdu stanowili: od lewej: Krzysztof Maćkiewicz, st. bryg. Sławomir Herbowski, st. bryg. Janusz Halak, Zbigniew Sosnowski, Zdzisław Dąbrowski, Leszek Talarek, Jarosław Herbowski. 

 W skupieni i ciszy oddaliśmy cześć naszym druhom strażakom, którzy odeszli na ‘wieczną służbę’ w ostatnich 5 latach.

 

Delegaci gminy Płużnica. Z lewej: Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanoiwski. Od prawej Edward Kruk, Marek Liszaj, Marian Piątek, Wojciech Groth, Michał Welz.

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad powołano z pośród delegatów następujące komisje:

 

Komisja mandatowa;

Kazimierz Chmielewski

Wojciech Barański

Grzegorz Komorowski przewodniczący

Komisja wyborcza;

Danuta Nowacka przewodnicząca

Waldemar Marchewka

Marian Piątek

Komisja uchwał i wniosków:

Krzysztof Zieliński przewodniczący

Mariusz Lubiński członek Komisji

Wojciech Groth  sekretarz

Komisja skrutacyjna;

Jacek Wolski przewodniczący

Sławomir Mikowski sekretarz

Marcin Milanik członek komisji

 

Jarosław Herbowski i Leszek Talarek

 Sprawozdanie z działalności powiatowej organizacji strażackiej złożył  Jarosław Herbowski korzystając z pomocy ekranu elektronicznej. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP miał ciężki orzech do zgryzienia, aby przy tak bogatej, różnorodnej działalności strażaków; od szkoleń strażackich począwszy, poprzez prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, organizowania turniejów sportowych, uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych, kościelnych, opiekowanie się młodzieżą - nie zatracić w przekazie ważnych strażackich działań, a z drugiej strony nie zanudzić uczestników Zjazdu. Udało się to wszystko pogodzić, i mimo, że zjazd trwał ponoć długo, bo do godz. 17,00 to przecież na nudę nie można było narzekać, bo i dyskusja nad przestawionym materiałem (wcześniej opublikowanym na naszej stronie internetowej), toczyła się sprawnie i rzeczowo!

 

Sprawozdanie powiatowej komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Stefan Pyć.

 

Janusz Kopczyński w imieniu strażaków z Wąbrzeźna złożył wniosek o ustanowienie powiatowej odznaki im. Zygmunta Kalksteina dla wyróżniających się strażaków i osób wspierających działania straży w powiecie. Nad tą inicjatywą wąbrzeskich strażaków będzie prowadzona praca w Komisji Odznaczeń…

 

W trakcie dyskusji mówiono o sprawach:

Jarosław Tylmanowski; apelował o wsparcie finansowej działalności strażackiego powiatu organizującego wiele wydarzeń publicznych; uroczystości, sportowych turniejów. Powód jest prosty; to strażacy organizują na rzecz lokalnej społeczności wiele przedsięwzięć ze sfery ochrony przeciwpożarowej, sportowej, kulturalnej…

Władysław Łukasik; wskazywał na jedną z możliwości osiągania wspomagania finansowego, czyli występowania o granty do samorządów. Deklarował również, iż gmina Wąbrzeźno jak dotychczas będzie wspomagała strażackie sprawy, które służą całej lokalnej społeczności.

Stanisław Macikowski; poruszał problem Ośrodka Szkoleniowego w Łubiance, w którym prowadzi się kursy  dla strażaków ochotników. Problemem  są koszty dojazdu strażaków. Skierował zapytanie; kto ma za to płacić!

Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP; zwracał uwagę, iż są różnorodne problemy pracy strażackiej, ale pragnie poinformować o dobrej  atmosferze wobec potrzeb strażaków w gminie Dębowa Łąka, która zakupiła nowy samochód pożarniczy dzisiaj prowadzony do OSP.

Jan Szablewski; zwracał na dziwnie i niezrozumiałe zasady dofinansowania jednostek OSP za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Prosił także o wyjaśnienie dlaczego strażak oprócz ubrań specjalnych musi równolegle ubierać pod spód ‘koszarówki’. Co do szkolenia podstawowego uważał, że strażak nie powinien jeździć po całym województwie, a takie szkolenie można zorganizować w powiecie. Na dodatek winno przygotować do praktycznej strażackiej roboty! Zabierający głos wspiera inicjatywę Janusza Kopczyńskiego o ustanowienie medalu im. Zygmunta Kalksteina, strażaka i przedwojennego starosty wąbrzeskiego zamordowanego w 1939 roku przez miejscowych Niemców.

Zbigniew Szydzik; poruszył  ważny problem prowadzenia dokumentacji w OSP. „Martwi mnie sprawa barku wprowadzenia jednolitego komputerowego (systemu) opisującego działalność OSP… czekamy na taki uporządkowanie tych spraw!

Podziękowania dla strażaków ochotników;

Strażakom powiatu wąbrzeskiego podziękowania za pracę w ciągu pięcioletniej kadencji złożyli szefowie samorządów, czyli nasi najbliżsi społeczni partnerzy;

 Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski

Wójtowie gmin: Marcin Skonieczka, Władysław Łukasik

 

Krzysztof Dutkiewicz i przedstawiciele miasta Wąbrzeźna Bolesław

Künstler i Krzysztof Grzybek

 

 Absolutorium.

          Po dyskusji zebrani jednogłośnie wsparli wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi za pracę w ostatnich pięciu latach kadencji 2012-2016.

 

 Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawiła Danuta Ozorowska-Nowacka.

 

 

Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków przedstawił Krzysztof Zieliński.

 

Pierwsze posiedzenie… Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP pod kierownictwem Zdzisława Dąbrowskiego prezesa wojewódzkiego OSP dokonano ukonstytuowania zarządu.

 

Konstytuowanie się władz powiatowych Związku OSP.

          Trzeba przypomnieć, iż przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego OSP wybiera się na zebraniach i na walnych zjazdach OSP w poszczególnych gminach. Tak więc na dzisiejszym zjeździe został potwierdzony fakt wyboru członków zarządu powiatowego OSP. Z tego składu w sposób jawny wybiera się prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. On też ma prawo zaproponować skład ośmioosobowego prezydium, czyli organu wykonawczego  16 osobowego zarządu. Strażacy wchodzący w skład zarządu ukonstytuowali się w sposób następujący;

Prezydium zarządu;

1.    Herbowski Jarosław prezes

2.    Talarek Leszek w-ce prezes

3.    Tylmanowski Jarosław w-ce prezes

4.    Marcinkowski Janusz sekretarz

5.    Błażejewski Piotr skarbnik

6.    Macikowski Stanisław członek prezydium

7.    Szydzik Zbigniew

8.    Nawrocki Jacek

Pozostali członkowie zarządu;

9.    Dombrowski Wojciech

10.Herbowski Sławomir

11. Kopczyński Janusz

12.Kruk Edward

13.Komorowski Grzegorz

14.Stachulak Dariusz

15.Szmytkowski Sławomitr

 

Wybór komisji rewizyjnej.

Kandydatury, które zostały zgłoszone z poszczególnych gminnych stowarzyszeń strażackich zostały jednogłośnie przyjęte przez nasz Zjazd. Komisja ukonstytuowała się następująco;

Stefan Pyć przewodniczący

Czesław Sudziński w-ce przewodniczący

Michał Welz sekretarz

Członkami komisji zostali; Roman Witomski i Zenon Stachulak.

Delegatami na zjazd wojewódzki zostali; Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski, Leszek Talarek i Jarosław Tylmanowski.

Wystąpienia gości;

Pod koniec naszego zjazdu zabrali głos nasi goście. Przekazali oni podziękowania za publiczną służbę strażakom. Przekazali życzenia, aby ich praca przebiegała bezpiecznie! W wystąpieniach ustosunkowali się do wszystkich problemów podniesionych w sprawozdaniach i w trakcie dyskusji.

Wszystkie kwestie poruszone w dyskusji będą również omawiane na posiedzenia Zarządu Oddziału…

Foto na pamiątkę zjazdu.

Uczestnicy zjazdu; goście i delegaci...

 

 Nasza kronika.

Członkowie Zarządu Powiatowego otrzymali świeżą, pachnącą jeszcze drukarską farbą wydrukowaną przez wąbrzeską drukarnię 270 stronnicowe opracowanie: „Strażacką Kronikę Powiatową z lat 2012-2016.

Jest to pierwsza kompleksowo opisana historia pracy naszych strażaków ze strażackiej kadencji tworzona przez strażackich kronikarzy, a zebrana przez autora powyższego opracowania. Wydana jest staraniem Jarosława Herbowskiego przy pomocy sponsorów, ktorym będziemy chcieli podziękować w innym miejscu!