Opr. ‘Gminny opłatek Dębowej Łąki w Wielkich Radowiskach’.

------------------------------------------------------------------------------

Opracował: Janusz Marcinkowski. Foto Krzysztof Zaniewski i JM.

 

Czas płynie szybko i mija rok za rokiem, a od wielu lat, jak zawsze, pod jego koniec strażacy tradycyjnie zbierają się na gminnym opłatku obchodzonym w coraz to innej Ochotniczej Straży Pożarnej. Aby jednak przyjąć godnie delegacje z wszystkich OSP gminy strażacy zazwyczaj zwracają się do pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, czy też innych kobiecych stowarzyszeniach o pomoc w zorganizowaniu spotkania, a ściślej rzecz biorąc o przygotowanie stołu i potraw, które na nim zasiądą!

Niżej nasze radowskie dziewczyny z miejscowego koła KGW.

 

Od lewej; Agnieszka Galczewska w tle z lewej Grażyna Sakowska w środku Jagoda Puszakowska.

Natomiast niżej panie już po pracy siadły do chwili odpoczynku, zabawiając mnie pogaduszkami. Od lewej siedzą; Maja Budniewska, Barbara Puszakowska, autor, Gabriela Burchardt, Barbara Szmytkowska i Aneta Talkowska.

 

   Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi nie wymieniając pozostałych pan, które pracowały wcześniej, a których nie udało się przywołać do zdjęcia. Oto one: Żaneta Polak, Zdzisława Lewandowska, Bogusława Puszakowska i Anna Cegielska. Pańmi dowodzi przewodnicząca KGW w Wielkich Radowiskach Gabriela Burchardt.

Był to więc obiad z ziemniakami, mięsiwem, sosem i kilkoma rodzajami surówek. Potem była kawa, ciasto i możliwość ucięcia sobie zwyczajnych pogaduszek w gronie znajomych strażaków. Strażacy za naszym pośrednictwem prosili o złożenie Paniom 'Pięknego Podziękowania' za przygotowanie spotkania-co z przyjemnością czynimy!

Było tak w dniu 16 grudnia 2016 roku od godz. 14,00 w świetlicy wiejskiej w Wielkich Radowiskach. Organizatorami były zarządy; OSP Wielkie Radowiska (prezes Piotr Szmytkowski) i zarządu gminnego straży (prezes Stanisław Macikowski).

Strażacy zjechali się punktualnie na godzinę 14,00, a że prezes Stanisław Macikowski przez sporą chwilę przygotowywał wejście pocztu sztandarowego, to i dobrze się stało, bo mieliśmy trochę czasu na to, aby nowy proboszcz parafii Łobdowo i Kurkocina grał na akordeonie i śpiewał kolędy.

 

 

Ks. Piotr Rutkowski

 

W poczcie sztandarowym służbę pełnili;    Mieczysław Puszakowski,       Obok prowadzący Stanisław Manikowski i Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP. Warto zwrócić uwagę na pełną powagi postawę naszych najmłodszych strażaków z Radowisk-od lewej: Alan Gębka i Ksawery Sakowski.

 

Od lewej; Stanisław Macikowski prezes gminny OSP, red. ‘Gazety Pomorskiej’ Alicja Kalinowska, Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP… ‘autor’- z miłego obowiązku członka Prezydium ZOP ZOSP- w imieniu Jarosława Herbowskiego prezesa powiatowego OSP przekazałem podziękowania za strażacką służbę w mijającym 2016 roku.

 

 Podziękowanie za wieloletnią i bardzo aktywną pracę w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP przekazałem dla obecnego na spotkaniu Janowi Szablewskiemu, który był wśród członków założycieli Zarządu w 1989 roku. Jan Szablewski nadal aktywnie pracuje w OSP i Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP w Dębowej Łące. Podziękowania za pracę w tymże zarządzie powiatowym składamy również przedstawicielce gminy Dębowej Łąki w strażackim powiecie Danucie Ozorowskiej-Nowackiej. Przy tej okazji w wystąpieniu mówiłem również o zadaniach jakie realizowaliśmy w ostatnich pięciu latach kadencji strażackiej 2012-2016.

Przekazałem wtedy i czynie to niniejszym dla wszystkich strażaków  życzenia;  ‘Zdrowia, Pomyślności i wiele Słonecznych Dni’.

 Podziękowania za publiczną służbę i Życzenia strażakom złożyli; Krzysztof Maćkiewicz, st. bryg. Sławomir Herbowski, Staniszław Szarowski. Uczynił to także nowy kapelan strażaków ks. Piotr Rutkowski.

Podziękowanie za służbę dla Mieczysława Puszakowskiego;

 

Wójt gminy Stanisław Szarowski w towarzystwie st. bryg. Sławomira Herbowskiego wręczył Mieczysławowi Puszakowskiemu statuetkę i podziękowanie za jego wieloletnią, bojową służbę w Jednostce Operacyjno Technicznej. Odejście z JOTu nie oznacza bynajmniej, iż  druh Mieczysław opuszcza swoją macierzystą jednostkę!

 ‘Strażak roku 2016 gminy Dębowa Łąka”

Krzysztof Brytan  naczelnik OSP Dębowa Łąka za swoja strażacką działalność otrzymał tytuł „Strażaka roku 2016” gminy Dębowa Łąka. Tytuł ten oznacza automatycznie nominacje do tytułu strażaka powiatu wąbrzeskiego.

 

Strażacy i goście;

 

Wśród gości byli między innymi; Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP w Wąbrzeźnie, Stanisław Szarowski wójt gminy Dębowa Łąka, Anna Cegielska pani sołtys wsi Wielkie Radowiska.

 

Modlitwę za Pomyślność strażaków odmówili ks. Piotr Rutkowski proboszcz Łobdowa i  proboszcz miejscowej parafii ks. Wiesław Michalewicz. Ksiądz Rutkowski właśnie dzisiaj z rąk Sławomira Szmytkowskiego komendanta gminnego OSP odebrał mianowanie go; 'na wniosek strażaków'- kapelanem gminnym strażaków przez biskupa Andrzeja Suskiego. Akt mianowania przekazał komendant gminny OSP Sławomir Szmytkowski.

 

Dzielenie się opłatkiem…

 

 

Na zdjęciu; Stanisław Macikowski i Jerzy Heberlejn z Wielkiego Pułkowa.

 

Od lewej Krzysztof Maćkiewicz i Stanisław Szarowski oraz Benedykt Dudek i Krzysztof Sitkowski.

Delegacje strażackie z terenu gminy Dębowa Łąka;

 

Obecne były; Katarzyna Wrzesińska wice prezeska Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Dębowej Łące i Barbara Misztal skarbnik gminy. OSP Kurkocin reprezentował Piotr Oliwa.

 

Strażacy z Łobdowa;

 

Od lewej Krzysztof Sitkowski, Stefan Szeredy, Kamil Gorząch  oraz Sławomir Szmytkowski z Lipnicy.

 Delegaci z Lipnicy.

W opłatku uczestniczyli: Stanisław Molek, Jan Semeniuk, Jan Maron, Sławomir Szmytkowski

 

Delegacja Dębowej Łąki;

 

Od lewej: Jerzy Korpowski, Günter Richter, Jan Maciejewski przewodniczący Rady Gminy Dębowa Łąka i Jan Szablewski. Ponadto w delegacji byli Benedykt Dudek i Puszakowski Mieczysław i Krzysztof Brytan.

 

OSP Niedźwiedź.

 

Adam Korcz, Henryk Barański, Józef Zahora, Piotr Górski.

 

Od lewej; Kamil Piotrowski, Jerzy Heberlejn, Mariusz Lubiński

 

 

Anna Cegielska pani sołtys wsi… Pani Anna organizowała, biegała, pomagała …

 

Strażacy OSP Wielkie Radowiska.

 

Za przeproszeniem’ – stary i nowy prezes OSP Wielkie Radowiska; Kazimierz  Klimek i Piotr Szmytkowski.

 

Seniorzy OSP Wielkie Radowiska; Stanisław Lewandowski, Jan Talkowski, Zygmunt Kowalenko.

 

 Wiekszość strażaków z Wielkich Radowisk podczas  cereminii opłatkowej ...

 

 

 

 Strażacy OSP Wielkie Radowiska;

 

Ryszard Skrok, Andrzej Gebka, Janusz Sopel.

 

 Tomasz Dembiński, Mariusz Sakowski, Paweł Dębski.

 

 

      Rafał Galczewski, Jarosław Talkowski, Radosław Cegielski.

 

 

 

Stanisław Murawski, Krzysztof Budniewski, Andrzej Zdrojewski. Wśród zdjęć strażaków brakuje nam obecnego na opłatku druha Stanisława Fiszera, co postaramy sie przy najbliższej okazji naprawić!