[Materiał nadesłał Grzegor Komorowski]

   W dniu 13. grudnia 2016 roku o godz. 16.30  w remizie OSP Książki  odbyło się szkolenie  zarówno strażaków  Jednostki Operacyjno-Technicznej miejscowej jednostki oraz sołtysów  z  terenu  Gminy Książki zorganizowane przez jednostkę OSP z Książek i KRUS. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia: ,,Pożary sadzy w kominie” oraz „Pierwsza pomoc”. Poruszony został również temat zagrożenia wynikającego z zatrucia tlenkiem węgla. Szkolenie teoretyczne odbyło się w formie prezentacji multimedialnej, po której przystąpiono do realizacji ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem fantomu do resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy omawia druh Sylwester Smogorzewski.

 

Każdy uczestnik  mógł praktycznie przećwiczyć resuscytacje  na fantomie. Pod okiem naczelnika udzielanie pomocy medycznej ćwiczył Łukasz Grzybek i Michał Węgliński, natomiast Sylwester Smogorzewski omawiał użycie defibratora AED.

 

 Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy BHP. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Ubezpieczeń Rolnych. 

 

Od lewej: Damian Kuczyński,Henryk Fabrykiewicz ,…,…, Eugeniusz Dylewski,Mirosław Macikowski,Łukasz Grzybek,Tomasz Śliwa,Michał Węgliński