Opłatek strażacki ‘2016’ w Książkach.

          Strażacy z gminy Książki zorganizowali tradycyjny opłatek w dniu 16 grudnia 2016 roku na sali domu kultury.

Niżej kapelan strażaków ks. Henryk Trąpczyński w intencji  strażaków modlitwę. Strażacy podzielili się opłatkiem; życząc sobie wzajemnie spokojnej i bezpiecznej służby.