Opłatek powiatowy strażaków ‘2016’

 

Oprac. Janusz Marcinkowski. Zdjęcia Andrzej Kujaczyński.

----------------------------------------------------------------------

Tradycyjnie zebraliśmy się na zaproszenie Krzysztofa Maćkiewicza starosty wąbrzeskiego i Jarosława Herbowskiego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie.

 

Ceremoniał nakazuje, abyśmy rozpoczynali uroczystość wejściem strażackiego pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy Powiatowego Oddziału Związku OSP stanowili (od lewej): Krzysztof Brytan, Jan Szablewski i Jan Maciejewski.

 

Uroczystość prowadził Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP, osiągnięcia strażków w mijającym roku i kierunki prac na nadchodzący '2017 rok' przedstawił Jarosław Herbowski prezes naszego Zarządu. Niżej na zdjęciu; goście i gospodarze opłatka na sali głównej powiatowego starostwa.

 

Naszą strażacką uroczystość zaszczycili; księża kapelani, proboszczowie; ks. Jacek Dudziński, ks. Henryk Trąpczyński i ks. Piotr Rutkowski.

Z województwa przyjechali; Piotr Tomaszewski dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, st. bryg. Artur Przybylski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP. Naszą powiatową PSP reprezentował jej komendant st. bryg. Sławomir Herbowski i jego zastępca bryg. Ireneusz Wiśniewski. Jak zawsze byli ze strażakami samorządowcy powiatu; Bożena Szpryniecka w-ce starościna powiatu, Leszek Kawski burmistrz miasta oraz Wojciech Bereza w-ce burmistrz.  Z gmin przyjechali wójtowie; Władysław Łukasik gm. Wąbrzeźno, Stanisław Szarowski gm. Dębowa Łąka oraz …. sekretarz urzędu gminy. Równie serdecznie otwierający uroczystość prezes  Jarosław Herbowski powitał przedstawicieli ‘służb mundurowych’; komisarza Krzysztofa Lenartowskiego z-cę komendanta powiatowego Policji, oraz Krzysztofa Grzybka szefa wąbrzeskiej miejskiej straży.

W uroczystości brał udział Jan Biegniewski z Wronia wielokrotnie wspierający działania strażackie na terenie powiatu.

Oczywiście udział brali strażacy reprezentujący 38 jednostek OSP i 1200 ochotników z terenu powiatu wąbrzeskiego.

W programie zawarte były stałe elementy uroczystości.

Ø Ogłoszenie wyników z posiedzenia kapituły wyróżnienia-tytułu; ‘Strażak Roku’,

Ø Wystąpienie strażaków i gości

Ø Złożenie życzeń i podzielenie się opłatkiem

Strażak roku ‘2016’

 Wyciąg z posiedzenia protokołu 'Kapituły Strażaka Roku'  przedstawił jeje sekretarz Leszek Talarek. Oto mniej więcej fragment jego wystąpienia: "Kapituła w oparciu o strażackie wnioski z terenu powiatu... przyznała to wyróżnienie Januszowi Marcinkowskiemu. Nominowani do tego tytułu są również;,Krzysztof Brytan prezes OSP Dębowa Łąka i Wojciech Barański prezes OSP Myśliwiec".

 

Wyróżnieni przez strażaków; Krzysztof Brytan, Janusz marcinkowski, Wojciech Barański.

Modlitwę za strażaków, poświęcenia opłatka dokonali księża kapelani strażaccy; ks. Jacek Dudziński i ks. Henryk Trąpczyński.

 

Dzielimy się opłatkiem;

Była wśród nas Lidia Czyżak sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP gminy Wąbrzeźno dzieli się opłatkiem z Wojciechem Barańskim.

Obok Janusz Kopczyński i Stanisław Szarowski.

                     ----------------------------------------------

 

Strażakom powiatu wąbrzeskiego przekazujemy za pośrednictwem naszej strony Podziękowania za tegoroczną służbę i Życzenia jakie złożyli nam goście-przedstawiciele organizacji, instytucji i samorządów uczestniczący w naszym spotkaniu. Zawiera się w tym docenienie naszej ochotniczej służby przez mieszkańców naszego powiatu.

     

 

Naszym czytelnikom życzymy „Wesołych Świąt”