Konkurs plastyczny-gm. Płużnica ‘2016’

-------------------------------------------------------------

Z posiedzenia komisji ZOG ZOSP w dniu 29 grudnia 2016 r. oceniającej; prace konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom 2016”

W konkursie wzięła udział Szkoła Podstawowa w  Płużnicy w II grupie wiekowej klas I-III. 

Klasa Ia.

-------------

1.Redmerska Aniela Płużnica

Klasa Ib.

--------------

1.    Czernik Piotr Józefkowo

2.    Firmanty Amelia Uciąż

3.    Olechowicz Lena Mgowo

4.    Partyka Sandra Mgowo

Klasa  IIa

-------------

1.    Jakubiak Jakub Dąbrówka

2.    Stawska Julia Wieldządz

Klasa IIIb

-----------

1.    Bąkowska Polisana Działowo

2.    Grodecki Szymon Bartoszewice

3.    Hajzerska Zuzanna Wiewiórki

4.    Rumińska Agata Orłowo

5.    Sowiński Łukasz  Pilewice

6.    Zdanek Szymon Czaple

Klasa IIIc

-------------

1.    Antoszek Klaudia Nowa Wieś król.

2.    Cieślak Jan Mgowo

3.    Chmiel Marcin Czaple

4.    Dąbrowska Angelika Bągart

5.    Goncerzewicz Maciej Wieldządz

6.    Grębosz Daria Płużnica

7.    Kujaczyńska Joanna Bągart

8.    Machela Igor Płąchawy

9.    Sentkowski Szymon Pilewice

10.Socha Nikola Wieldządz

11.Sobczak Wiktoria Nowa Wieś Król.

12.Sochacki Paweł Dąbrówka

 

Komisja konkursowa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w składzie;

Edward Kruk

Jarosław Kubasik

Waldemar Okoński

Janusz Marcinkowski, dokonała wyboru pięciu prac wyróżniając je i przesyłając na konkurs powiatowy;

 

Prace wyróżnione, wysłane na konkurs powiatowy;

 

Klasa Ia; Aniela Redmerska z Płużnicy.

Klasa Ib; Piotr Czernik z Józefkowa

Klasa IIa; Jakub Jakubiak z Dąbrówki

Klasa IIIb; Szymon Grodecki z Bartoszewic

Klasa IIIc; Maciej Goncerzewicz z Wieldządza

Prace do gminnego konkursu wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Oto ich prace;

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace powstały pod kierunkiem pani Marioli Tomaszewskiej nauczycielki SP Płużnica, której składamy Serdeczne Podziękowanie za pracę w przygotowanie i pomyślny przebieg tego konkursu.

Życzymy Pani, dyrektorkom szkoły Elżbiecie Małek i Magdalenie Szalewskiej Wiele Dobrego w ‘Nowym Roku 2017’.

                                                                     [Janusz Marcinkowski]