Harmonogramy zebrań sprawozdawczych OSP za ok 2016; powiat Wąbrzeźno na styczeń-marzec 2017.

 ======================================================================

Terminy zebrań OSP - gmina Książki.

.......................................................

lp/          OSP         /      Data          /    godz. /      lokal    /

-------------------------------------------------------------------

1. Blizienko              11 marca 2017/    17,oo  /    remiza OSP  /

2. Książki              /    4 marca 2017 /   17,oo  /   remiza OSP   /

3.Osieczek             /  11 lutego 2017 /  16,oo   /   remiza OSP  /

4. Szczuplinki        /   23 marca 2017 /   17,oo  /   lokal ...  /

 

Terminarz zebrań OSP gm. Płużnica; styczeń/luty 2017 r.

------------------------------------------------------------------------------

Lp.   /   OSP         /     data            /     godz.   /   dzień   

------------------------------------------------------------------------------

1.Bielawy         19 stycznia 2017r.  / 17.oo  / czwartek/ 

2.Błędowo        25 lutego 2017 r.    / 18,oo  / sobota /

3.Czaple           24 lutego 2017 r.    / 18,oo  / piątek /

4.Działowo       28 styczeń 2017 r.   / 16,oo   / sobota /

5.Józefkowo       4 lutego 2017 r.     / 18,oo   /sobota /

6.Kotnowo       20 stycznia 2017 r.  / 18,oo   /piątek /

7.Nowa Wieś    17 lutego 2017 r.     / 17,oo  / piątek /

8.Ostrowo        18 lutego 2017 r.     /18,oo  / sobota /

9.Płużnica          3  marca 2017 r.    / 18,oo / piątek /

10. Uciąż          21 stycznia 2017 r.  / 19,oo / sobota /

11. Wieldządz    4 marca  2017 r.     / 18,oo / sobota /

 

*Zebrania obsługiwać będą członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP… Sporządził Janusz Marcinkowski

 

Harmonogram

Walnych zebrań sprawozdawczych

w ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Ryńsk

od 21.01.2017r. do 18.03.2017r.

 

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

propozycje

godzina

Miejsce zebrania

Osoba z Zarządu  Oddziału Gminnego

ZOSP RP  obsługująca zebranie

1.

Ochotnicza Straż Pożarna  Jarantowice

 

04.02.2017r

 

godz.17°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

2.

Ochotnicza Straż Pożarna  Jaworze

 

21.01.2017r

 

godz.18°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

3.

Ochotnicza Straż Pożarna  Ludowice

 

   25.02.2017r.

 

godz.17°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

4.

Ochotnicza Straż Pożarna  Myśliwiec

 

10.02.2017r

 

godz.18°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

5.

Ochotnicza Straż Pożarna  Orzechowo

 

24.02.2017r

 

godz.18°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

6.

Ochotnicza Straż Pożarna Orzechówko

 

11.02.2017r

 

godz.17°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

7.

Ochotnicza Straż Pożarna  Pływaczewo

 

17.02.2017r.

 

godz.18°°

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

8.

Ochotnicza Straż Pożarna  Przydwórz

 

11.03.2017r.

 

godz.18°°

 

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

9.

Ochotnicza Straż Pożarna  Ryńsk

/

 

03.02.2017r.

 

godz.1800

 

 

remiza

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

10.

Ochotnicza Straż Pożarna  Sitno

 

18.02.2017r.

 

godz.1800

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

11.

Ochotnicza Straż Pożarna  Węgorzyn

03.03.2017r.lub 11.03.2017r

 

03.03.2017r.

 

godz.1800

 

świetlica

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

12.

Ochotnicza Straż Pożarna  Zieleń

 

 

04.03.2017r.

 

godz.1800

 

remiza

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik oraz

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

 

Koordynuje Lidia Czyżak.

1 x Zarząd  Oddziału Powiatowego  ZOSP RP

druk i wyk .L .C.

 

HARMONOGRAM

 

WALNYCH  ZEBRAŃ  SPRAWOZDAWCZYCH  

  Ochotniczych  Straży  Pożarnych

                                                                     Miasto  WĄBRZEŹNO

za rok  2016

 

 

Lp

O S P

Data

Godzina

Miejsce

Osoba  obsługująca  

1

Wąbrzeźno

24,02,2017r.

17,00

Dom Strażaka

WĄBRZEŹNO

Prezes ZOM ZOSP

Kopczyński Janusz

2

ZTS Ergis

03,03,2017r.

17,00

Dom Strażaka

WĄBRZEŹNO

Komendant Miejski

Herbowski Jarosław

 

 

Harmonogram

zebrań OSP w gm. Dębowa Łąka ‘2017’.

-----------------------------------------------

              OSP              data               godzina

-----------------------------------------------------------------------

1.    Łobdowo              10 lutego 2017; 17,oo

 

2.    Lipnica                 11 lutego 2017; 17,oo

 

3.    Dębowa Łąka       17 lutego  2017; 17,oo

 

4.    Kurkocin               18 lutego 2017; 18,oo

 

5.    Małe Pułkowo       18 lutego 2017; 15,oo

 

6.    Niedźwiedź            24 lutego 2017; 18,oo

 

7.    Wielkie Pułkowo    25 lutego 2017; 17,oo

 

8.    Wielkie Radowiska   3 marca 2017; 17,oo

 

Zebrania obsługiwać będą członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP. Zebrania będą odbywać w świetlicach wiejskich lub remizach OSP.

 

JEDNOSTKA OSP

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

OBSŁUGUJĄCY ZEBRANIA Z RAMIENIA ZOG ZOSP RP W DĘBOWEJ ŁĄCE

WIELKIE PUŁKOWO

25-02-2017

17.00

SALA WIEJSKA-REMIZA

SITKOWSKI K., MACIKOWSKI S.

ŁOBDOWO

10-02-2017

17.00

SALA WIEJSKA

POLAK P.

GÓRSKI P.

LIPNICA

11-02-2017

17.00

SALA WIEJSKA

SZMYTKOWSKI S.

STACHULAK D.

 MACIKOWSKI S.

NIEDŹWIEDŹ

24-02-2017

18.00

REMIZA

MACIKOWSKI S., SZABLEWSKI J., SZMYTKOWSKI S.

KURKOCIN

18-02-2017

18.00

SALA WIEJSKA

SZMYTKOWSKI S., PIOTROWSKI K.

MAŁE PUŁKOWO

18-02-2017

15.00

SALA WIEJSKA

SZMYTKOWSKI S.,

POLAK P.

DĘBOWA ŁĄKA

17-02-2017

17.00

REMIZA

SZMYTKOWSKI S., MACIKOWSKI S.

WIELKIE RADOWISKA

03-03-2017

17.00

REMIZA

SZMYTKOWSKI S.,

PIOTROWSKI K.