Zebranie OSP Kotnowo ‘2017’

          Zgodnie z przyjętym planem zebranie odbyło się w dniu 20 stycznia w świetlicy wiejskiej. Rozpoczęło się od godziny 18.oo. Na zebranie przybyło 11 członków zwyczajnych na stan 15, co stanowi 73,3 %. Obecni byli również przedstawiciele zarządu powiatowego OSP Janusz Marcinkowski i zarządu gminnego Jarosław Kubasik.

Zebranie otworzył i prowadził prezes OSP Zbigniew Lemieszek. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działań strażaków z Kotnowa, gminnego oraz powiatowego zarządu Związku OSP.

 

 

Poczynaniom strażaków sekunduje pani sołtys, Grażyna Chojnacka,  która wraz z Henryką Osińską są członkiniami OSP Kotnowo.

 

W zebraniu uczestniczyli; Grzegorz Chojnacki naczelnik OSP, Zbigniew Lemieszek prezes OSP, Jarosław Kubasik. Dariusz Chojnacki, Kacper Robaczewski, Henryka Osińska, Maciej Nowotnik, Stanisław Bernady, Marek Makowski, Piotr Ressel.

 

W trakcie dyskusji postanowiono złożyć wniosek o zakupu munduru wyjściowego i trzech sztuk węży. Do przemyślenia pozostaje przyjęcie konkretnych kierunków rozwoju, czy też pracy organizacyjnej i kulturowej w środowisku we współpracy z radą sołecką wsi.

Rozważano kwestie bezpieczeństwa i ubezpieczeń przy organizowaniu strażackich zawodów, ćwiczeń. Uznano, iż najwyższy czas rozstrzygnąć kwestie odpowiedzialności za prowadzenie np. zajęć z miejscową młodzieżą, choćby po to, aby ich zachęcić do pracy w OSP.