Zebranie OSP Uciąż-28 stycznia 2017 r.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski

 

Na początek przywitał nas kręcący sie po świetlicy mały strażak, prawnuk znanego nam wszystkim Edwarda Borowskiego; Mikołaj Ciszewski ze swą Mamą Kingą.

 

Goście strażaków. Od lewej: Leszek Ozorowski, Janusz Marcinkowski, Jarosław Kubasik.

Nizej strażay z Uciąża:

 

Kolejno od lewej stoją; Zbigniew Rajca, Aleksander Piątek, Zbigniew Mejger, …,…,…, Marian Piątek, Cezary Borowski, Ireneusz Borowski, Józef Taczyński, Sławomir Michałowski, Marek Künstler, Jerzy Rajca, Zbigniew Taczyński, Tomasz Künstler, Jarosław Kubasik i Marcin Taczyński.

 

W zebraniu brali udział: radny i sołtys Nowej Wsi Leszek Ozorowski oraz przedstawiciele zarządu powiatowego i gminnego OSP; Janusz Marcinkowski i Jarosław Kubasik, którzy omówili działania strażaków w gminie i powiecie w ubiegłym roku. Sprawozdanie w pracy OSP Uciąż w imieniu zarządu OSP przedstawił Marian Piątek prezes OSP. Zawarł w nim wszystkie te elementy strażackiej pracy, które nadają głęboki sens ludzkiego-strażackiego działania nawet w sytuacji, kiedy taka straż, jak  Uciąż nie prowadzi działalności bojowej, czyli ratowniczo-gaśniczej.

          W zebraniu brało udział 19 strażaków na stan 24. Frekwencja wyniosła zatem 79,16 %

 

Sprawozdanie z działalności OSP Uciąż w 2016 roku.

----------------------------------------------------------------

Nasza OSP liczy 24 członków. W roku ubiegłym zarząd odbył 4 posiedzenia i w różnych formach10 zbiórek.

Kalendarz prac-wydarzeń w 2016 roku;

Ø 8 lutego zarząd spotkał się aby przygotować zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 13 lutego 2016 r. Uczestniczyło w nim 19 strażaków. Skład zarządu pozostał w tym samym składzie.

Ø 4 marca omówiliśmy obchody Dnia Kobiet, organizowane przez radę sołecką wsi. Zakupiliśmy 21 goździków i paniom naszym wręczył prezes Marian Piątek i naczelni Jerzy Rajca.

Ø 24 marca zwołaliśmy zbiórką strażaków i omówiliśmy wartę przy Pańskim Grobie w kościele w Nowej Wsi Królewskiej Na warcie staliśmy w piątek 25 marca. Byli to druhowie: Grzegorz Jankowski, Waldemar Treichel; Marek i Tomasz Künstlerowie, Zbigniew Mejger, Przemysław Piątek, Jerzy rajca, Ryszard Krystoszek, Cezary Borowski, Slawomir Michałowski oraz Zbigniew i Marcin Taczyńscy. Jak co roku pomagali nam druhowie z Czapel; Henryk Kowalik, Marian Ingram, Marek Graduszewski i Wacław Kozłowski.

Ø 15 kwietnia odbył się Gminny Zjazd delegatów OSP w Nowej Wsi Królewskiej. Delegatami z Uciąża byli; Marian Piątek, Jerzy Rajca i Adam Młynarczyk. Na zjazd zostali również zaproszeni nasi seniorzy; Józef Taczyński, Stanisław Treichel i Kazimierz Künstler.

Ø Uczestniczyliśmy w gminnym święcie Floriana z Błędowie. Pojechała tam delegacja z pocztem sztandarowym w składzie; Zbigniew Mejger, Grzegorz Jankowski, Sławomir Michałowski oraz Marian Piątek i Jerzy Rajca.

W maju odbył się wyścig kolarski o puchar prezydenta Grudziądza na odcinku: Lisewo–Płużnica. Nasi druhowie brali udział w zabezpieczeniu trasy; Aleksander Piątek, Cezary Borowski, Ryszard Krystoszek Nasi strażacy nie byli z tego wyjazdu zadowoleni i na następny rok ciężko będzie ich ponownie wystawić! [Chodziło o wielogodzinne pełnienie służby na posterunkach drogowych.

W związku z tym zaproponowano, aby rozważyć kwestie organizacyjne wiązane  czasem wielogodzinnego staniem strażaków na placówkach zabezpieczających przejazd wyścigu!]

Ø …. Odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze seniorów i drużyn młodzieżowych. Wystawiliśmy dwie drużyny w składzie: Ryszard Krystoszek, Marek Künstler, Marcin Taczyński, Przemysław Piątek, Ireneusz Borowski, Zbigniew Mejger, Kamil Jankowski. W zawodach zajęliśmy III miejsce. W trakcie tych zawodów odbył się po raz pierwszy turniej strzeleckie z wiatrówki nasi strażacy zajęli III miejsce. Strzelali: Jerzy Rajca i Kamil Jankowski zdobywając 85 pktów.

Ø Dla naszej MDP zakupiliśmy 10 kompletów, dla seniorów 7 szt. Z funduszu wiejskiego wsi zakupiliśmy 8 szt. węży W 52.

Ø 26 czerwca wystawiliśmy starą sikawkę na odpuście w Nowej Wsi Królewskiej. Transportował ja i opiekował się nią dh Jerzy Rajca.

Ø 13 lipca część młodzieżowej drużyny wyjechała na obóz sportowo-pożarniczy w ośrodku strażackim Piła Młyn w Tucholskim w dniach od `3 do 20 lipca. Wyjechali; Hubert i Karol Rajcowie, Kamil Treichel, Miłosz Borowski, Łukasz, Gródecki. Wyjazd został opłacony z gminnych środków strażackich, małą część z tego zapłacili rodzice. Ogólny koszt wyniósł 650 zł na osobę. Nasi młodzi… po tygodniu wrócili do domu… szkoda, bowiem w ich miejsce mogła wyjechać młodzież z innej miejscowości.

Ø 25 sierpnia odbył się na strzelnicy w Wąbrzeźnie powiatowy turniej strzelecki w Wałyczyku. W naszej gminnej drużynie brał udział dh Jerzy Rajca. Zdobył on 88 pkt. Andrzej Kujaczyński i Jarosław Tylmanowski  wystrzelali po 76 pkt. Razem zdobyli 218 pkt. I wywalczyli IV miejsce.

Ø 17 wrześnie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Wąbrzeźnie na stadionie Unii. Nasza drużyna na zwodach zdobyła III miejsce, tak więc startowaliśmy w powiecie zajmując 10 miejsce na 11 startujących drużyn. Startowała nasza drużyna młodzieżowa dając lepszy występ niż seniorzy zajmując I na cztery drużyny.

Ø 15 października odbyło się w Wieldządzu spotkanie seniorów strażaków. Brali w nim udział nasi druhowie; Kazimierz Künstler, Stanisław Treichel, Józef Taczyński,

Ø W październiku zebraliśmy się licznie, aby zerwać starą posadzkę w remizie i wylać nową. Wylewkę zrobiła forma Muzalewski z Kowalewa z pieniędzy z funduszu wiejskiego. W pracach brali udział; Zbigniew Taczyński (dał ładowarkę), Ryszard Krystoszek (ciągnik), Cezary Borowski (przewiózł do siebie sikawkę). Do roboty stanęli strażacy: Tomasz Treichel, Kazimierz Künstler, Przemysław Piątek, Przemysław Borowski, Marian Piątek, Jerzy Rajca (dokumentował pracę fotograficznie). Pracowali także strażacy z MDP: Miłosz Borowski, Hubert Rajca, Kamil Treichel, Paweł Darul. Pomagali oni wynieść sprzęt do świetlicy. Po trzech tygodniach zakończono prace i wszystko przenieśliśmy na swoje miejsce.

Ø Zakupiliśmy naszywki na mundury z nazwą naszego OSP.

Ø 16 grudnia; młodzież roznosiła kalendarze strażackie z życzeniami świątecznymi i noworocznymi od strażaków dla mieszkańców naszej wsi. w naszym imieniu chodzili: Kamil Treichel, Hubert Rajca i Miłosz Borowski.

Ø 29 grudnia uczestniczyliśmy w gminnym, strażackim opłatku w Bielawach. Na ‘opłatek’ wyjechali druhowie: Marian Piątek, Józef Taczyński, Kazimierz Künstler i Stanisław Treichel.

 

Na zakończenie w imieniu zarządu OSP chcę podziękować Druhom za udział w realizacji wszelkich naszych działań.

                                                        Marian Piątek

                                                   (prezes Zarządu OSP Uciąż)

 

W trakcie dyskusji odnotowano następujące wnioski;

Ø Należy dokończyć wymiany opierzenia remizy OSP.

Ø Dokonać zakupu trzech kurtek strażackich dla pocztu sztandarowego OSP.

Zebraniu uchwaliło roczna składkę dla strażaka w wysokości 15 zł. OSP odprowadza z tego 1 zł od strażaka do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy. Przyjęto również roczny plan działań.