Zebranie sprawozdawcze OSP Nowa Wieś Król.

Zebranie w dniu 17 lutego 2017 roku  godz. 17,oo zwyczajowo przygotował Zarząd miejscowej OSP w imieniu swoich strażaków. Zebranie otwierał, witał strażaków i gości, prowadził obrady prezes Edward Kruk.

Wśród gości odnotowaliśmy; bryg. Ireneusza Wiśniewskiego przedstawiciela komendy PSP Wąbrzeźno, zarząd powiatowy i gminny OSP reprezentowali; sekretarz Janusz Marcinkowski i komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński. Obecny był wójt gminy Marcin Skonieczka.  

OSP liczy 43 członków zwyczajnych. W zebraniu uczestniczyło 24 strażaków co stanowi 55, 81 %. W OSP funkcjonują 3 drużyny; JOT, czyli Jednostka Operacyjno Techniczna  w składzie 17 strażaków, oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w tym chłopców i dziewcząt. W roku sprawozdawczym zarząd spotkał się czterokrotnie na posiedzeniach formalnych i wielokrotnie w sprawach bieżących odnoszących się do funkcjonowania jednostki OSP. Prezes OSP Edward Kruk w imieniu zarządu wyróżnił następujących strażaków; Tadeusza Ciszewskiego, Rafała Ciszewskiego, Pawła Górskiego, Łukasza Makucha, Marka Nadziona.

 

Prezydium obrad. Od lewej; Arkadiusz Kruk, Jan Ziółkowski, Edward Kruk, Marcin Skonieczka, bryg, Ireneusz Wiśniewski, Michał Welz.

 

Jednostka Operacyjno Techniczna w roku 2016 wyjeżdżała do akcji ratowniczo-gaśniczych 27 razy, w tym 3 razy do pożaru, oraz 24 razy do miejscowych zagrożeń. Trzy razy wyjeżdżano do ćwiczeń zgrywających, tym bardziej jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

W akcjach gaśniczych uczestniczyli; Edward Kruk 27 razy, Paweł Górski 26, Łukasz Makuch 24, Marian Jankowski 22, Edward Kruk 17, Marek Nadzion 4, Michał Ziółkowski 3, Michał Welz 3, Mateusz Przytarski 3, Zbigniew Przybysz 2, Rafał Liszaj 2, Damian Socha 2.

W roku 2016 drużyny; młodzieżowa i seniorów brały udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując odpowiednio; III i VI miejsce. W pracach na rzecz własnej strażacy wykonali szafki na mundury, malowano remizę, sprzątano, dbano  porządek wokół remizy i świetlicy wiejskiej. Przeprowadzono remint kuchni. Zarząd zorganizował również sylwestrowy bal.

 W dyskusji i w podsumowaniu zebrania wystąpili Tadeusz Ciszewski, Marin Skonieczka wójt gminy, bryg. Ireneusz Wiśniewski, Janusz Marcinkowski, Andrzej Kujaczyński. wszyscy podziękowali strażaków za bardzo dobrą pracę w poprzednim roku. W trakcie wystąpienia Wójt Gminy podziękował strażakom za pracę społeczną przy przebudowie świetlicy i remizy OSP oraz wręczył podziękowania czlonkom zarządu OSP z kadencji 2011-2016.

 

Komendant gminny OSP Andrzej Kujaczynski przedstawił zadania dla strażaków na 2016 rok wynikające z budowanego plany pracy.

 

Seniorzy; Tadeusz Ciszewski, Leszek Ozorowski sołtys wsi, Roman Sadowski i

Zygmunt Jędrzejewski.

 

Od lewej; Mateusz Kupiec, Marian Chmiel, Michał Ziółkowski.

 

 

Zebrani podjęli standardowe uchwały; o udzieleniu absolutorium dla zarządu, o planie zamierzeń na 2017 rok raz składce, która wynosi 12 zł rocznie.

 

Nasze dziewczęta; Emilia Kruk, Natalia Pitan i Bogusława Kruk, jak zwykle przygotowały poczęstunek-bardzo smaczny-smakowałem!

 

W zebraniu udział wzięli; Łukasz Betcher, Marian Chmiel, Tadeusz Ciszewski, Rafał Ciszewski, ks. Jacek Dudziński, Piotr Fleszer, Marian Jankowski, Zygmunt Jędrzejewski, Arkadiusz Kruk,  Edward Kruk, Emilia Kruk, Mateusz Kupiec, Marek Nadzion, Leszek Ozorowski, Zbigniew Przybysz, Natalia Pitan, Czesław Sądowski, Piotr Sobczak, Karol Szumachowski, Michał Welz, Karol Witkowski, Jan Ziółkowski, Michał Ziółkowski.