Zebranie OSP Ostrowo – 18 lutego 2017 r.

 

Zebranie otworzył prezes zarządu OSP dh Grzegorz Sokół, prowadzenie zebrania powierzono prezesowi OSP, na protokólanta obrano Emila Wijatę.

Obecnych na zebraniu było 12 strażaków na stan 18, co daje frekwencję na zebraniu 66,66%. W zebraniiu uczestniczyli: Piotr Szczepanik, Jan Ludwikowski, Waldemar Isbrandt, Tomasz Pyżewski, Marcin Pyżewski, Sławomir Wijata, Damian Sokół, Dariusz Pyżewski, Jan Pawlikowski, Emil Wijata, Piotr Sokół, Grzegorz Sokół.

 

W zebraniu uczestniczyła radna Rady Gminy w Płużnicy - sołtys wsi Ostrowo Barbara Piłat. Gminne i powiatowe władze strażackie reprezentowali; Edward Kruk, Janusz Marcinkowski i Jan Ziółkowski.

 

Mieszkańcy wsi i pani sołtys; Damian Sokół, Dariusz Pyżewski, Jan Pawlikowski

     i Barbara Piłat.

 

Dyplomy za działalność; strażakom, którzy pełnili funkcje w kadencji 2011-2016 w poprzedniej kadencji otrzymali z rąk Edwarda Kruka prezesa zarządu gminnego OSP dyplomy z podziękowaniem za pracę w poprzednim okresie. Podziękowanie otrzymali: Piotr Szczepanik, Piotr Sokół, Emil Wijata, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Mateusz Aniszewski.

 

 

Działalność  OSP w 2016 roku;

Sprawozdanie przedstawił prezes OSP Grzegorz Sokół. Uwypuklił on następujące działania OSP Ostrowo;

Udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Nowej Wsi Królewskiej.

Dokonanie naprawy motopompy W chwili obecnej w OSP jest sprawna motopompa.

Uroczystości kościelne; strażacy dawali asystę w czasie świąt kościelnych parafii płużnickiej; ‘warta przy grobie Pańskim’,  ‘Boże Ciało’, zabezpieczenie drogi krzyżowej…

Zabezpieczano wyścig kolarski trasy Płużnica-Lisewo, niektórzy strażacy uczestniczyli  w  zabezpieczeniu takiego wyścigu w Wąbrzeźnie.

Nasi seniorzy; Jan Isbrandt, Zygfryd Rygielski wraz z prezesem Grzegorzem Sokołem uczestniczyli w corocznym spotkaniu seniorów gminy Płużnica w Wieldządzu.

Delegacja OSP uczestniczyła w obchodach gminnych: „Dnia Strażaka” Błędowie.

Byliśmy obecni na corocznym gminnym spotkaniu opłatkowym. 29 grudnia 2016 roku w takim spotkaniu w Bielawach uczestniczyli: Jan Isbrandt, Zygfryd Rygielski, Piotr Szczepanik i Grzegorz Sokół.

Napisana została kronika OSP Ostrowo, od początku utworzenia jednostki OSP do 2016 roku.

Prowadzono prace porządkowe w remizie OSP pozwalające na utrzymanie w gotowości do działań jednostki OSP.

Na dochody OSP składają się: składki członkowskie (10 zł rocznie), darowizny od osób prywatnych, z budżetu gminnego strażackiego OSP, oraz dotacje celowe, między innymi w 2016 roku;  1200 zł z fuduszu wsi.

Zakupy z roku 2016;

- gablota do sztandaru,

- mundury strażackie zakupione z budżetu gminnego 1 szt. oraz  z

funduszu wiejskiego 1 szt.

 

Prezydium zebrania; Barbara Piłat, Jan Ziółkowski, Edward Kruk,

 Grzegorz Sokół, Emil Wijata.

 

Piotr Sokół, Janusz Marcinkowski, Piotr Szczepanik.

 

 

Wnioski o zakupy dla OSP Ostrowo:

----------------------------------------

Kurtki dla pocztu sztandarowego; 3 szt., do tego czapki strażackie, sznury i dystynkcje do mundurów.