Zebranie OSP Ludowice ‘2017’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------

Zebranie zwołane zostało na dzień 25 lutego 2017 roku na godz. 17,oo do sali świetlicy wiejskiej, w której strażacy mają swoją remizę i salkę posiedzeń. Zebranie rozpoczęto uroczyście, od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wysłuchaniu strażackiego hymnu. W skład pocztu powołano;  na chorążego Czesława Sudzińskiego, na przybocznych, od lewej; Zbigniewa Jaworskiego i Piotra Januszkiewicza.

 

W osierocone miejsce chorego prezesa OSP Ludowice Zygmunta Barana, za którego zdrowie wszyscy trzymamy kciuki, zebraniu szefowali; naczelnik jednostki OSP Ryszard Wyłupek (otwierał i prowadził zebranie), oraz członek powiatowej komisji rewizyjnej, a także miejscowej komisji Czesław Sudziński.

 

 

  Jeszcze przed zebraniem, wraz z wójtem Władysławem Łukasikiem rozmawialiśmy z druhem Hieronimem Wojnowskim, który mimo swoich 82 wiosen, nie zamierza całkowicie rezygnować z życia publicznego wsi, bo taką ma naturę i tak trzeba!

 

Zjawiliśmy się punktualnie my-zaproszeni goście, a jednocześnie obsługujący zebranie …!

 

 Od lewej: autor - reprezentowałem zarząd powiatowy OSP, Władysław Łukasik wójt i jednocześnie prezes zarządu gminnego OSP i Jacek Nawrocki komendant gminny OSP gminy Ryńsk.

Niżej Justyna Jaworska-Moskal notująca obrady do protokołu i do kroniki OSP, którą prowadzi od wielu lat i dh Zbigniew Jaworski.

 

 

 Wyróżnienia;

Za dobrą strażacka służbę zostali wyróżnieni druhowie; Michał Bielicki, Grzegorz Makowski, Zbigniew Jaworski, Czesław Sudziński, Ryszard Wyłupek, Piotr Januszkiewicz, Janusz Dulny, Kazimierz i Mariusz Stogowscy, P… Sochalski, Justyna Jaworska, Justyna Moskal,  Karol Kwiatkowski, Łukasz Zach.

 

Panie od lewej; Anna Bielicka, Ala Kwiatkowska, Danuta Szczachor, Lidia Stogowska i Bożena Wyłupek.

 

Z przedstawionych sprawozdań przez Ryszarda Wyłupka i Czesława Sudzińskiego wynika kilka istotnych danych, spraw charakteryzujących działalność OSP w Ludowicach.

Stowarzyszenie strażackie w Ludowicach liczy sobie 30 członków zwyczajnych, ponadto dwie osoby wpisano do księgi honorowych. Dorobiono się 11 osób, które wspierają strażaków. Dosyć dużo w stowarzyszeniu jest pań, jest to jedna trzecia stanu jednostki.

Strażacy z Ludowic są przygotowani do udzielenia pomocy tego potrzebującym. W roku poprzednim na szczęście nie było potrzeby wyjazdu do działań na terenie wsi Ludowice, tym bardziej, iż póki co strażacy posiadają starego typu lekki samochód pożarniczy marki ŻUK. Ewentualny zakup samochódu był zresztą przedmiotem dyskusji, bowiem jak oświadczył wójt Łukasik jest mowa o wymianie samochodów, ale nowy zakup musi mieć swoje uzasadnienie w potrzebie takiego wydatku i w chęci dalszej aktywnej pracy OSP w Ludowicach, co zawsze wcześniej tutaj miało miejsce!

W sprawozdaniu znalazłem jeszcze zapisy tego z czego strażacy z Ludowic są znani również z poprzednich lat. Otóż wspólnie  z samorządem wsi reprezentowanym przez panią sołtys Danutę Szczachor, Kołem Gospodyń Wiejskich z jej przewodnicząca  Lidia Stogowska strażacy organizują corocznie, albo wspierają; „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka” oraz inne okolicznościowe spotkania, festyny, turnieje… Uczestniczą także w organizowanych przez  gminę i powiat  zawodach, turniejach strzeleckich, pływackich itp.

          Na dzisiejszym zebranie OSP nie zabrakło pań, które poza udziałem w zebraniu przygotowały strażakom i gościom parę smacznych niespodzianek przygotowanych w świetlicowej kuchni. Cóż, jak to mówią – jest robota, to musi być też podziękowanie! Problem w strażactwie jest niekoniecznie w tym co robiliśmy wczoraj, tylko w tym do czego – nie daj boże – będą potrzebni jutro!

Wykonane  w 2016 roku gospodarcze prace strażackie to między innymi: dosadzenie 300 sztuk sosny na terenie wokół świetlicy i remizy, wymiana opon w samochodzie pożarniczym, stawiano płot… jednym słowem zwykłe, porządne roboty, które świadczą o dbaniu na co dzień, aby trzymać „w biegu” remizę i jej wyposażenie.