Zebranie sprawozdawcze OSP Wąbrzeźno ‘2017’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

Prezes OSP Stefan Pyć w imieniu Zarządu OSP zwołał zebranie na dzień 24 lutego 2017 roku w remizie wąbrzeskiego „Domu Strażaka”. Rozpoczęliśmy zebranie wejściem pocztu sztandarowego i hymnem strażackim.

 

Skład pocztu sztandarowego, do lewej; Mateusz Świnarski,  Karol Dzielski, Tomasz Bednarski.

 

W zebraniu na 43 członków zwyczajnych OSP na zebraniu stawiło się 29 strażaczek i strażaków OSP, czyli frekwencja wyniosła 67 % co starannie wyliczył przewodniczący komisji mandatowej Krzysztof Grzybek. Zebranie otworzył Stefan Pyć, przewodniczącym zebrania został wybrany Marek Węglerski.

 

Niżej; strażacy na sali obrad.

 

 

 

 

 W prezydium zasiedli; st. bryg Sławomir Herbowski komendant PSP, Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski, ks. Jan Kalinowski, Marek Węglerski i Stefan Pyć.

 

Sprawozdania w imieniu Zarzadu przedstawili; prezes OSP Stefan Pyć, skarbnik Jerzy Jankowski i naczelnik OSP Jarosław Herbowski.

 

Jerzy Jankowski i Jarosław Herbowski

 

Obecni byli przedstawiciele urzędu miasta; Marzanna Wiśniewska i Krzysztof Grzybek.

 

W OSP Wąbrzeźno pracuje 12 pań. Były obecne na zebraniu. Pozwalam sobie przedstawić panie; Barbarę Henryszewską oraz Henrykę Kowalską.

 

Zarząd OSP Wąbrzeźno przypomniał gościom i strażakom, iż praca strażacka toczyła się nie mniej intensywnie jak w latach poprzednich. Strażacy przy wsparciu miasta, własnych środków, partnerów społecznych zakupili sprzęt i wyposażenie. Doszedł więc system alarmowania, 12 sztuk koszarówek, kominiarki, buty, latarki, prądownica… przybył też, co strażaków bardzo cieszy, katamaran ratowniczy, na wypadek wezwania do ratowania tonących. Był on zresztą w dniu zebrania wypróbowywany przez strażaków na miejskim jeziorze.

W OSP Wąbrzeźno stale jest poprawiane wyposażenie; w „Domu Strażaka”, w jego remizie; gromadzone samochody i sprzęt jest po to, aby w  razie takiej potrzeby, wspólnie z Państwową Strażą Pożarną zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i okolicy. W ubiegłym roku nasi strażacy z Jednostki Operacyjno Technicznej wjeżdżali 19 razy, w tym tylko do 3 pożarów, a 16 razy do miejscowych, różnych zdarzeń.

Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych strażacy dbając o stan swojej siedziby, zakupu wyposażenia pracowali w różnych sferach publicznego życia miasta. Uczestniczono, współorganizowano, zabezpieczano takie wydarzenia i inicjatywy jak; lodowisko miejskie, jarmark wielkanocny, kurtyna wodna w lato, obóz integracyjny służb mundurowych we Wroniu, „Dzień Strażaka”. Uczestniczono w zawodach, ćwiczeniach, brano udział w turnieju pływackim, strzeleckim itp. Strażacy doskonalili się uczestnicząc w kursach, zbiórkach szkoleniowych. Brano udział w OTWP i konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”.

Zarząd OSP od 2016 roku pracował w składzie; 

Prezes OSP Stefan Pyć

w-ce prezes Janusz Kopczyński

naczelnik Jarosław Herbowski

z-ca naczelnika Ryszard Henryszewski

sekretarz Karol Dzielski

skarbnik Jerzy Jankowski

gospodyni Barbara Henryszewska

członkowie zarządu: Radosław Papież, Piotr Brachowski.