Zebranie OSP Osieczek ‘2017’

Według materiałów M. Boroch.

-----------------------------------------

Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok zarządzono na dzień 11 lutego 2017 roku na sali remizy OSP. W zebraniu wzięło udział 25 druhów i 2 zaproszonych gości: wójt gminy Książki Jerzy Dudkiewicz i komendant gminny OSP Grzegorz Komorowski. Według sprawozdania Zarządu OSP w 2016 roku przyjęto dwie osoby w szeregi strażackie. Wyremontowano świetlicę OSP.

Z funduszu MSWIA zakupiono: radio-telefon GM360, buty oficerskie strażackie, latarki z uchwytami do hełmów, hełmy „Vulkan”, rękawice „Patron”. Z jednego procentu odpisu podatkowego zakupiono wąż W52 i kominiarkę.

Nasi druhowie uczestniczyli w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, które odbyły się w Książkach zajmując tam III miejsce, natomiast w zawodach powiatowych w Wąbrzeźnie na stadionie Unii zajęli VI miejsce. Drużyna naszych pływaków brała udział w powiatowych zawodach pływackich, gdzie w klasyfikacji drużynowej zajęli I miejsce.

Dla doskonalenia naszych umiejętności braliśmy udział w ćwiczeniach na obiekcie w miejscowości Książki. Dwóch druhów brało udział w szkoleniu na kierowców konserwatorów które ukończyli (Adam Robionek, Dariusz Lewandowski). Wszystkie te działania pozwoliły na utrzymanie stanu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W minionym roku strażacy z Osieczka wyjeżdżali do akcji ratowniczo gaśniczych 5 razy.

Dla pełności obrazu życia w naszej jednostce i wsi ogłaszamy, iż Druh Andrzej Boroch i druhna Kinga Boroch zmienili swoje stany cywilne, przy asyście i błogosławieństwie strażaków! Druhowie również uczestniczyli w świętach patriotyczno-religijnych.

Niżej sala OSP w Osieczku…

Zdjęcia; obrazki z zebrania…