ZARZRĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP W WĄBRZEŹNIE

 

UL.MATEJKI 11; 87- 200 WĄBRZEŹNO;  TEL: 661990284;             

www.zpzosp – wabrzezno.pl Wąbrzeźno, 5 marca 2017 r.

 

    Szanowni Druhowie;  „Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP”                                                               

 

       Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku OSP RP,  który  odbędzie się  w  dniu  30.03.2017 r. (czwartek) o godzinie 1300  w siedzibie Oddziału – świetlica ”Domu Strażaka” przy ul. Matejki 11 w Wąbrzeźnie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Powitanie zebranych oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Podsumowanie przebiegu i ustaleń IV Zjazdu Oddziału Powiatowego.

4.     Informacja z przebiegu prac Prezydium ZOP.

5.     Powołanie komisji problemowych Oddziału ,wybór przewodniczących i składów osobowych.

6.     Przedstawienie planów pracy przewodniczących komisji:

a)     komisji  operacyjno-szkoleniowej,

b)     komisji  młodzieży i sportu,

c)     komisji  historycznej i odznaczeń,

d)     Komisji Rewizyjnej.

7.     Dyskusja.

8.     Przyjęcie planu Pracy Zarządu Oddziału Powiatowego i kalendarza uroczystości na 2017 r.

9.     Informacja Prezesów Oddziałów Gminnych z zakończonej kampanii zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie poszczególnych Gmin.

10.  Sytuacja pożarowa, statystyka zdarzeń, kursy i ćwiczenia oraz udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych w 2016 r.   Plany na 2017- wystąpienie Komendanta Powiatowego .

11.  Podział dotacji na poszczególne jednostki OSP w powiecie wąbrzeskim za 2016 r.

12.  Dyskusja

13.  Podjęcie uchwał.

14.  Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

15.  Zakończenie posiedzenia.

Uwaga:

Proszę o przybycie w mundurze organizacyjnym,

bez sznura i medali.

 [Jarosław Herbowski]