Spotkanie delegatów na IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP RP.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 20 marca 2017 r. dla kilku delegacji powiatów; brodnickiego, toruńskiego, rypińskiego, wąbrzeskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, włocławskiego i bydgoskiego. Usiedliśmy na sali remizy OSP w Papowie Toruńskim przywitani przez wójta gminy Łysomice Piotra Kowala i przewodniczącego rady gminy Roberta Kożuchowskiego.

 

Prezydium spotkania, od lewej: Henryk Stanisławski senior strażaków z Papowa, oraz członkowie prezydium w-ce prezesi Zarządu Wojewódzkiego OSP RP; Zbigniew Sosnowski (poseł na Sejm), Janusz Gerke, Zdzisław Dąbrowski (prezes), Marian Mikołajczk i dyrektor biura zarządu wojewódzkiego  Piotr Tomaszewski.

 

 

Był z nami komendant wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Halak

 

 

Koło spraw organizacyjnych krzątał, się jak zwykle druh Stanisław Kwaśnik.

 

                                           

Od lewej wspomniani gospodarze gminy Łysomice; wójt Piotr Kowal i przewodniczącego Robert Kożuchowski.

Naszych strażaków powiatu wąbrzeskiego reprezentowali – delegaci  na „IV Zjazd Oddziału Wojewózkiego ”; Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski, Leszek Talarek i Jarosław Tylmanowski.

 Z czym idziemy na IV zjazd strażacki w naszym regionie; chcemy uwzględnienia takich zmian i realizacji wniosków, które pozwolą nam na dalsze skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze, na taką służbę dla naszych współobywateli, która by uzasadniała wielkie zaufanie społeczne jakim jesteśmy do tej pory obdarzani. Chcielibyśmy wreszcie, aby nasze racjonalne postulaty były zrealizowane bez argumentacji, iż czegoś się nie da zrobić! Wśród strażackich spraw wymagających spojrzenia chłodnym, twórczym okiem są między innymi;

- odrzucenia doprowadzonej do absurdu biurokracji sprawozdawczej w OSP, wymagana obecnie (30 stron z jednego zebrania OSP) skutecznie zaciemnia obraz pracy OSP, tym bardziej, iż nie dopracowano się  spójnego, powszechnego systemu elektronicznej dokumentacji prac OSP.

- zmianie zasad rejestracji w państwowych instytucjach danych o zarządach OSP, a szczególnie w KRS, gdzie żąda się od OSP trudnej do pojęcia sterty papierów z dziwnymi rubrykami, zamiast oparcia się na jednym, zasadniczym dokumencie jakim jest np. protokół z wyboru władz, czy protokół zmiany statutu.

- podjęcia rzetelnej dyskusji na temat dofinansowywania działalności OSP. Istnieje bowiem wiele różnych źródeł pozyskiwania pieniędzy, są także duże rozbieżności, co i w jakim zakresie można za pozyskane pieniądze zakupić. Jak zawsze kontrowersje wywołuje sporawa zakupu mundurów strażackich, które przecież są nieodłączną „częścią” naszego wyposażanie, tym bardziej, iż nasza działalność ma szeroki zakres: od prowadzenia akcji ratowniczych, po pełnienie ważnych ról publicznych; choćby przy uczczeniu pamięci w miejscach straceń polskich patriotów!

- oczekujemy zmiany usytuowania Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP, szczególnie pod kątem finansowania ich działalności organizującej w ramach powiatu wiele społecznie niezbędnych wydarzeń strażackich, sportowych, kulturalnych...

- domagamy się od władz państwowych uproszczenia procedur rozliczania skarbowego finansów strażackich. Wymogi prowadzenia pełnej dokumentacji w każdej OSP doprowadzą do zaniku naszej działalności, choćby ze względu na brak możliwości zatrudniania księgowych.

- strażacy oczekują ustosunkowania się do wniosków o uwzględnienie wieloletniej strażackiej służby w powszechnym systemie emerytalnym. Sprawa jest od wielu lat przedmiotem dyskusji w różnych środowiskach, ale od sił politycznych państwa nie uzyskaliśmy nigdy jednoznacznego do tej kwestii stanowiska!

- wnoszone są również kwestie dotyczące zakupów, dotacji samorządowych, państwowych umożliwiających wzbogacanie wyposażenia naszych remiz.

 

[Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski, Leszek Talarek, Jarosław Tylmanowski]