Gminny konkurs OTWP w Płużnicy.

 

Coroczny turniej wiedzy pożarniczej zorganizował zarząd gminny OSP w dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

 

 

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Komisję turniejową stanowili:

 

 

 Od lewej: Bożena Treichel, Grażyna Majewska, Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski.

 

Zgodnie z regulaminem turniej przeprowadzony został w dwóch częściach; pisemnej i ustnej.

Brało w nim udział 19 uczniów; siedmioro z gimnazjum w Nowej Wsi Król. i dwanaścioro ze szkoły podstawowej w Płużnicy. Po etapie pierwszym do egzaminu ustnego przeszli następujący uczniowie;

Szkoła Podstawowa w Płużnicy;

 Jan Dudziak

Oliwia Graduszewska

Sebastian Lemieszek

Malwina Leonard

Miłosz Wiśniewski

Gimnazjum z Nowej Wsi Król.;

Kinga Błażejewska

Radosław Błażejewski

Anna Górska

Martyna Pitan

Po egzaminie ustnym, w którym wszyscy mieli zadawane takie same pytania do turnieju powiatowego zakwalifikowały się uczniowie:

W grupie szkół podstawowych;

Malwina Lenard, Miłosz Wiśniewski

W II grupie gimnazjalna;

Radosław Błażejewski, Kinga Błażejewska

 

Zwycięzcom gratulujemy, Nauczycielkom, paniom; Bożenie Treichel i Grażynie Majewskiej organizatorzy Dziękują za pomoc w zorganizowaniu turnieju.

 

 Członkowie Komisji, organizatorzy, a również

wójt gminy Marcin Skonieczka wręczyli uczestnikom dyplomy, podziękowania i skromne nagrody.