Posiedzenie zarządu powiatowego OSP w Wąbrzeźnie.

W dniu 30 marca 2017 roku odbyliśmy pierwsze posiedzenie zarządu w kadencji 2016-2021. Po raz pierwszy również odbyło się ono w nowej siedzibie zarządu, jakim jest wąbrzeski „Dom Strażaka” mieszczący się w budynku dawnej Państwowej Straży Pożarnej. Trzeba koniecznie dodać, iż jest to piękny gest ze strony władz miasta i samych wąbrzeskich strażaków, którzy przez kilka miesięcy ciężko pracowali, aby mieć dobre warunki działalności, a na dodatek „przygarnęli” Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP udostępniając swe pomieszczenia.

 

 

Zarząd powiatowy OSP łączy strażaków wszystkich gmin naszego wąbrzeskiego powiatu w służbie ludziom.

Członkowie zarządu na sali obrad…

 

Prowadzący obrady;

 

Leszek Talarek w-ce prezes, Jarosław Herbowski prezes zarządu…

PSP reprezentowali;

 

St. bryg. Sławomir Herbowski i st. kpt. Piotr Rogowski

Niżej Zenon Stachulak, Grzegorz Komorowski, Jacek Nawrocki, Czesław Sudziński.

 

 

Dariusz Stachulak, Sławomir Szmytkowski, Edward Kruk, Stanisław Macikowski.

 

Porządek  posiedzenia;

1.Powitanie, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie przebiegu IV Zjazdu.

4.Informacja z przebiegu prac Prezydium ZOP ZOSP.

5.Powołanie komisji problemowych zarządu powiatowego. Przyjęcie składów komisji i planów pracy.

6. Dyskusja.

7. Przyjęcie planu pracy zarządu powiatowego i kalendarza uroczystości na 2017 rok.

8.Informacja prezesów gminnych OSP z kampanii sprawozdawczej w OSP w gminach powiatu.

9. Sytuacja pożarowa wg komendanta PSP w 2016 roku.

10.Informacja o udzieleniu dotacji w 2016 roku.

11.Dyskusja

12. Podjęcie uchwał.

13. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski.

 

Jak widać z porządku obrad spraw było bardzo wiele, jednakże jedną z najważniejszych spraw było organizacyjne ustalenie pracy komisji stałych zarządu powiatowego OSP, które będą pracować przez pięć lat służąc strażakom i 40 strażackim jednostkom na terenie powiatu.

 

1.    Komisja Operacyjno Szkoleniowa; przewodniczący Jacek Nawrocki,

członkowie; st. kpt. Piotr Rogowski z PSP,

oraz komendanci gminni;

 Sławomir Szmytkowski - Dębowa Łąka,

 Andrzej Kujaczyński – Płużnica,

Jacek Nawrocki - Ryńsk,

Jarosław Herbowski - Wąbrzeźno.

2.    Młodzieży i Sportu; przewodniczący Leszek Talarek,

 członkowie;

Wojciech Dombrowski,

Jarosław Tylmanowski,

Piotr Brachowski,

Zbigniew Szydzik,

Grzegorz Komorowski,

Zbigniew Korcz,

przedstawiciel PSP mł. asp. Robert Stasiak.

3.    Historyczna i odznaczeń; przewodniczący Janusz Kopczyński,

członkowie;

Lidia Czyżak – gm. Ryńsk.

Jarosław Herbowski; miasto Wąbrzeźno.

Janusz Marcinkowski; gm. Płużnica.

Grzegorz Komorowski; gm. Książki.

Wojciech Dombrowski; gm. Ryńsk.

Marek Węglerski przedstawiciel PSP.

 

Pisać będzie dla czytelników;