Wojewódzkie spotkanie kronikarzy.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica.

---------------------------------------------------------

          Kolejny raz kronikarze strażaccy z naszego województwa zebrali się na swym posiedzeniu, w dniu 22 kwietnia 2017 roku, tym razem u strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w gościnnym Solcu Kujawskim. Pogoda była co prawda jesienna, ale spotkanie w  tym świetnie zorganizowanym miejscu warte było poświęcenia tych paru sobotnich godzin. Z bardzo przyjemnym, zaskakującym wrażeniem weszliśmy do sal strażackiego muzeum prowadzonego przy miejscowej OSP, gdzie na początek zostawiliśmy po kilka egzemplarzy kronik strażackich. To co zostało tam stworzone, zebrane, wyeksponowane jest bez wątpliwości największym osiągnięciem tego typu w naszym regionie. Inicjatorem, opiekunem, tych sal „strażackiej pamięci” w muzeum OSP i jego dobrym duchem jest druh Zbigniew Wiśniewski, który pełnił w trakcie tego spotkania rolę gospodarza.  

W strażackich salach zgromadzone jest wyposażenie, sprzęt strażacki sięgający pamięcią XIX wieku. Znajdzie się tu sikawkę, motopompy, drabiny, węże, prądnice, wyposażenie osobiste strażaków, mundury… zgromadzono kroniki i dokumenty poświadczające historię soleckich strażaków i to od samego początku jej powstania w 1886 roku. Np. w salce posiedzeń wiszą na ścianach obrazy olejne obrazujące kolejne fazy budowy-przebudowy soleckiej strażnicy.

 

Muzeum pożarnictwa OSP w Solcu Kujawskim – jedna z pięknie urządzonych sal…

 

 

Dzieło życia Zbigniewa Wiśniewskiego i wielu przyjaciół tego przedsięwzięcia jest bez precedensu w naszym regionie. Jest to wysiłek strażaków, miasta i sponsorów, którzy wpisują się w potrzebę kształtowania świadomości historycznej naszych małych ojczyzn. Strażacy wraz z oddanym tej idei Zbigniewem Wiśniewskim pozyskali zaufanie wspomnianych sponsorów, społecznych partnerów i mieszkańców, aby oprócz darowizn zabytkowego sprzętu, urządzeń, mundurów, samochodów wspomagać również w utrzymaniu tego obiektu, co w sumie bardzo się wszystkim „opłaca” bowiem miasto Solec Kujawski tak pięknie rozwijające się od czasów rządów nieodżałowanego, nieżyjącego burmistrza Antoniego Nawrockiego zyskał jeszcze jedną błyszczącą na naszym kujawsko-pomorskim terenie placówkę.

Każdy, kto chce mieć wyobrażenie jak może funkcjonować taka rzecz winien chociaż na krótko wpaść do Solca, do tamtejszych strażaków.

Według materiałów promocyjnych OSP liczy obecnie 60 członków czynnych, 55 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, oraz 30 członków strażackiej orkiestry. Strażacy prowadzą wszechstronną działalność, od prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych, pracy sportowej, kulturalnej, po mający znaczny udział w życiu tego nadzwyczaj prężnego miasta.

Zbigniew Wiśniewski

 

Inicjator, twórca, zarządzający „dobry duch” izb pamięci-muzem pożarnictwa w Solcu Kujawskim.

 

 

 

*Muzeum jest otwarte w dniach wtorki od 12.oo-17.oo i w sobotę od 12.oo do 17.oo.

W takiej pięknej scenerii odbyło się nasze kronikarskie spotkanie, które zwołał prezes Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy Stanisław Kwaśnik. W porządku obrad znalazło się wprowadzenie prezesa Kwaśnika w bieżące problemy funkcjonowania straży pożarnych, również w kwestiach nas dotyczących.

Na sali posiedzeń strażaków w Solcu kronikarki i kronikarze. Zebrało się nas ponad 30 osób…

 

Pierwsza od lewej siedzi miła dziewczyna; Wioletta Okraska, która uczestniczy w bardzo sympatycznym konkursie, mającym związek ze strażami pożarnymi, w plebiscycie Gazety Pomorskiej; „Żona Strażaka”. Jeśli nasi czytelnicy mogą i chcą – proszeni są wysyłać SMS y na numer 72355 o treści DS.16

 

Prezydium posiedzenia Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy OSP.

 

Od lewej; Roman Zieliński, Stanisław Kwaśnik, Joanna Frączek, Zbigniew Wiśniewski.

Rozmawiano więc o kwestiach związanych z działaniami kronikarskimi, a także formach integracyjnych kronikarzy województwa.  Kronikarze, oprócz tego, iż mają możliwość wymiany doświadczeń na okresowych spotkaniach-posiedzeniach Klubu, to myślą także o innych typach spotkań; np. w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym OSP w miejscowości Piła-Młyn w Borach Tucholskich, o organizacji wspólnych wycieczek; np. gdzieś w góry. Oczywiście do tych spotkań-wycieczek zwyczajowo trzeba będzie wyłożyć również własne pieniążki uczestników, bowiem nasz Związek dysponuje coraz mniejszymi pieniędzmi na wsparcie wszelkiej działalności. Trzeba tu zaznaczyć, iż strażacy, w tym także kronikarze ponoszą coraz większe środki na prowadzenie tej bardzo pożądanej działalności.

 Niektórzy z nas; kilka osób otrzymało legitymacje członków kronikarskiego klubu z rąk Romana Zielińskiego i prezesa Stanisława Kwaśnika.

 

 

W uznaniu wielkiej pracy, jaką Stanisław Kwaśnik włożył w pisanie kronik naszych kronik OSP w powiecie wąbrzeskim wręczyłem mu naszą, opublikowaną kronikę: „Strażacka Kronika Powiatowa z l. 2012-2016”.

Z naszego powiatu w spotkaniu uczestniczył również bryg Andrzej Kujaczyński prezes OSP w Czaplach i autor kroniki „OSP Czaple” utworzonej w 1913 roku.

 

W czasie przerwy ruszyliśmy do muzealnych sal zwiedzać zgromadzone eksponaty, a także, co czyniliśmy z zainteresowaniem przeglądaliśmy ponad 40 strażackich kronik, które to przywieźli z sobą uczestnicy spotkania.

          Jakie jest to kronikarstwo. Kroniki prowadzone są na różne sposoby. Są prowadzone w sposób tradycyjny, czyli pisane ręcznie z pracowicie wklejanymi zdjęciami, dokumentami pracy strażackiej, oraz prowadzone elektronicznie, gotowe do druku i oprawy. Każdy sposób jest dobry, aby dokumentować szeroką działalność publiczną jaką prowadzą strażacy województwa. Warto też doceniać pracę kronikarzy-społeczników w tej mierze. 

 

  Strażaccy kronikarze z powiatu brodnickiego, nasi mili - wąbrzeskiego powiatu sąsiedzi.

 

 Kilkuosobowa komisja wyłoniona z obecnych na spotkaniu kronikarzy dokonała wyróżnienia i zakwalifikowania kilkunastu kronik na krajową wystawę kronik, która odbędzie się… w Pleszewie w poznańskim. Wśród nich znajdą się również kroniki OSP Płużnicy, Wielkiego Pułkowa i kadencyjna; "Kronika strażacka powiatu wąbrzeskiego za kadencję 2012-2016".