Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP Książki ‘2017’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

            Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Piotr Błażejewski zwołał posiedzenie zarządu w dniu 21 kwietnia 2017 roku na godzinę 17,oo do miejscowej remizy OSP. Posiedzenie miało charakter roboczy, co podkreślał „cywilny” strój zebranych członków gminnego zarządu, którzy stawili się prawie w komplecie.

 

Strażacy reprezentują 4 jednostki OSP gminy Książki zrzeszające ponad 200 członków dbających o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Książki.

W jednostkach upoważnionych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych służy 44 przygotowanych strażaków. W jednostce funkcjonuje też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

 

Posiedzenie prowadził prezes Piotr Błażejewski, zarząd powiatowy reprezentował „autor opracowania’, obok Leszek Talarek w-ce prezes zarządu powiatowego OSP.

 

 Na zdjęciu Jerzy Dutkiewicz wójt gminy i Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP.

 Niżej; Tadeusz Pawlak i Piotr Błażejewski.

Gro informacji do przedyskutowania spraw strażackich gminy Książki przedstawił Grzegorz Komorowski.

Zebrani przyjęli informację Piotra Błażejewskiego o powołaniu na gminnego kapelana strażaków gminy Książki ks. Grzegorza Nadolnego w miejsce emerytowanego ks. Henryka Trąpczyńskiego. 

W dyskusji rozmawiano o wielu sprawach, między innymi o kalendarzu zamierzeń strażackich w najbliższych miesiącach. Między innymi OSP Książki w tym roku, w dniu 22 lipca obchodzić będzie 100 lecie utworzenia swojej straży. Oczywiście zadań przed strażakami wiele w tym roku. Trzeba na co dzień dbać o gotowość do działań, organizować szkolenie, zawody, ćwiczenia, konkursy i turnieje-wszystko to dzięki zaangażowaniu ochotników.