Florian '2017' w płużnickiej parafii.

Florian strażaków płużnickiej parafii.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Na zaproszenie ks. kanonika Leszka Sudoła płużnickiego proboszcza delegacja strażackie z naszej parafii wzięły udział 4 maja 2017 roku o godz. 19,oo w mszy św. w intencji strażaków ochotników. Na terenie parafii  św. Małgorzaty w Płużnicy funkcjonuje pięć Ochotniczych Straży Pożarnych: Czaple, Kotnowo, Józefkowo, Ostrowo i Płużnica. Wśród nich; jednostka płużnicka ma status „bojowej” należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Pozostałe straże pełnią w swoich wsiach bardzo ważne role społeczne. Strażacy są w samorządzie wiejskim, w radzie gminy, wspomagają różne prace publiczne.

Ks. Leszek Sudoł w czasie mszy wspomniał o strażackich tradycjach, wskazywał na potrzebę strażackich działań. Było też podziękowanie za  uczestnictwo strażaków w uroczystościach kościelnych w Wielkanoc, Boże Ciało.

 

Ks. kanonik Leszek Sudoł odprawił mszę św. w intencji strażaków…

Delegacje strażackie na mszy…

 

 

Wśród strażaków nie zabrakło pani sołtys z Czapel Doroty Wąż, Lidii Juda  z Płużnicy, oraz Magdaleny Szczepanik sekretarz gminy. Radę gminy reprezentował płużnicki strażak Szymon Dudzik.