IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego ’2017’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------

Zjazd delegatów strażackich odbył się 10 czerwca 2017 roku w Solcu Kujawskim w tamtejszym Centrum Kultury.

 

Strażakom towarzyszyło motto Bolesława Chomicza znakomitego naszego strażaka, współtwórcy polskiego strażactwa;

 

Obrady trwały od godz. 11.oo do 17.oo i zawierały niżej podany program;

 

Na Zjeździe tym nasz strażacki-wąbrzeski powiat reprezentowali; Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski, Leszek Talarek i Jarosław Tylmanowski.

 

Opiekował się nami druh bryg. Ireneusz Wiśniewski, obok niego; nadbryg. w st. spocz. Antoni Milewski.

 

Odznaczeni na zjeździe zostali nasi strażacy;

 Srebrnym Krzyżem Zasługi Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej.

 

Krzyż wręczył Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorski.

 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, przyznany został dla Zygmunta Jędrzejewskiego z Nowej Wsi Królewskiej. (Stoi z prawej). Naszemu seniorowi; Zygmuntowi  "Medal..." wręczył sam prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.

 

Niżej nasi nagrodzeni i odznaczeni; Tadeusz Pawlak, Zygmunt Jędrzejewski, Edward Kruk z Wiolettą Okraską z Wielkiego Stolna, uczestniczką plebiscytu "Gazety Pomorskiej"; na "Najlepszą dziewczynę - żonę strażaka". 

 

Nasi na kawowej przerwie; Jarosław Tylmanowski, Leszek Talarek, Edward Kruk, Zygmunt Jędrzejewski i Jarosław Herbowski.

 

 „Dokąd idziesz Związku - zatroskana twarz Prezesa”.

 

 

Jarosław Herbowski został członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP (oraz jego Prezydium), został również wybrany delegatem na  IVX Zjazd Krajowy Związku...

 

Protokolantami obrad byli; Jarosław Tylmanowski z OSP Nowa Wieś Król. oraz Dawid Pałczyński z OSP Czarże.

 

 

Natomiast Leszek Talarek zasiadał w komisji skrutacyjnej Zjazdu.

 

Zjazdowe rozmowy i problemy;

          Uwagami o działalności Związku z delegatami podzielili się  Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, nadbryg. Janusz Halak oraz kilku strażaków delegatów. Do programu zgłosił swoje uwagi  poseł i członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Zbigniew Sosnowski.

 

        Waldemar Pawlak, Zbigniew Sosnowski, Janusz Halak.

 

Na Zjeździe dokonano podsumowania kilkuletniej pracy w drugiej kadencji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z lat 2012-2017. Wszyscy delegaci oraz zaproszeni goście otrzymali wcześniej obszerne sprawozdanie. Stąd też niejako wprowadzenia do dyskusji dokonał ustępujący prezes zarządu wojewódzkiego Zdzisław Dąbrowski.

 

Druh Zdzisław Dąbrowski.

Sprawozdanie wyczerpało wiele wątków bogatej strażackiej działalności, której zakres trudno porównać z jakąkolwiek publiczną i ochotniczą pracą w innych stowarzyszeniach.

 Dla porządku przypomnę, iż strażacy ochotnicy głównie zajmują się ochroną mienia i życia mieszkańców. Przygotowując się do prowadzenia akcji gaśniczych i ratowniczych szkolą się, organizują zawody, ćwiczenia.  Zajmują się również sportem; prowadzą orkiestry; muzea; piszą kroniki itp. Wyliczankę tą można by ciągnąć dalej … zapewniam, iż jest ona bardzo długa!

Do ważnego podsumowania dorobku Zjazdu dorzucić należy wnioski jakie zostały zgłoszone w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2016 w OSP oraz na szczeblu strażackich powiatów. Przedstawienie kilku z nich pomoże zorientować się w problematyce jaka nurtuje nasze środowisko.

Są to;

- Wnioskujemy o prawne unormowanie statusu ochotnika i ochotniczych

straży pożarnych na drodze ustawowej.

- Zgłoszono szereg wniosków dotyczących wyposażenia jednostek,

zakupów samochodów, przy jasnym i czytelnym rozdziale pieniędzy

przeznaczanych przez instytucje i władze związkowe.

- Oczekujemy zmniejszenia biurokratycznych przeszkód w prowadzeniu

wewnętrznej działalności strażackiej, a także np. kłopotów w rejestracji

zarządów i statutów OSP w KRS.

W grupie wniosków znalazły się również postulaty wysunięte przez naszych strażaków, z powiatu wąbrzeskiego;

          - Zwrócono uwagę na fakt braku umocowania prawnego zarządów

oddziałów gminnych i powiatowych OSP. Wiąże się to również z brakiem

możliwości finansowania ich statutowej działalności.

- Wnioskowano o umożliwienie zakwaterowania kursantów-strażaków w

Ośrodku Szkoleniowym w Łubiance.

          - Postuluje się wprowadzenie jednolitego programu komputerowego w organizowaniu działalności statutowej OSP.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP - kadencja 2017-2022 .