Zawiadomienie – Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie.

======================================================================

 

Prezes Zarządu Jarosław Herbowski zaprasza wszystkich członków Zarządu Powiatowego …, na posiedzenie w dniu 7 lipca 2017 r.  (piątek) na godzinę 14,00. Posiedzenie odbędzie się na sali Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

 

W porządku posiedzenia przewiduje się;

- zatwierdzenie podziału dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji dla jednostek OSP spoza KSRG,

- sprawy bieżące.

 

 

  Sekretarz Zarządu…     Prezes Zarządu …

 

[Janusz Marcinkowski]  [Jarosław Herbowski]