Mundury i Odznaczenia strażaków OSP.

Opracowanie Andrzej Kujaczyński.

-----------------------------------------

UBIÓR GALOWY STRAŻAKA

W skład ubióru galowego wchodzą:

 

 • mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski), koszula w kolorze białym z długim rękawem, czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn), czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet), obuwie w kolorze czarnym, sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką.

 

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru galowego są: skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn), rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),krawat w kolorze czarnym

 

Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się podczas:

 

 • świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczas świeckich spotkań oraz uroczystości religijnych organizowanych z tej okazji; uroczystości wręczenia sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic oraz innych uroczystości o ważnym i podniosłym dla jednostki OSP bądź właściwego zarządu ZOSP RP znaczeniu; uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi.

 

Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z baretkami nosi się podczas: uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych itp., gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP, a dla pozostałych uczestników przyjętyjest strój wieczorowy; innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału ZOSP RP; Do mundurów wyjściowych i galowych przyszywane są guziki oksydowane o średnicach 16 i 22 mm. 

Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w którego uzupełniające wyposażenie wchodzą:

 

 • rękawiczki białe, pas główny koloru czarne. Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu "skutery" (nogawki spodni wpuszczane w cholewki butów). Dopuszcza się noszenie spodni bryczesów do butów wysokich typu "oficerski", a także nakrya głowy w postaci hełmu ozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z pasem bojowym z przypiętym toporkiem.

UBIÓR WYJŚCIOWY STRAŻAKA OSP

W skład ubioru wyjściowego wchodzą:

 

 • mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski), koszula w kolorze białym z długim rękawem, czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn), czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet), obuwie w kolorze czarnym, kurtka 3/4 z odpinaną podpinką w kolorze czarnym

 

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru wyjściowego są; skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn), rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet), krawat w kolorze czarnym.

 

Ubiór wyjściowy z baretkami nosi się podczas: uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP., występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziałów ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.

 

UBIÓR LETNI STRAŻAKA OSP

W skład ubioru letniego wchodzą: koszula letnia w kolorze białym z krótkim rękawem, z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,

 • spodnie (spódnica) w kolorze ciemnogranatowym, czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn), czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet), obuwie w kolorze czarnym.

 

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru letniego są: skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn), rajstopy w kolorze beżowym(dla kobiet),

 • krawat w kolorze czarnym, sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieskąnitką, naramienniki w kolorze ciemnogranatowym.

 

Ubiór letni nosi się podczas: występowania w okresie letnim w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w spotkaniach i imprezach np. zawodach sportowo-pożarniczych oraz w okolicznościach, gdy nie obowiązuje umundurowanie wyjściowe bądź galowe; odbywania w okresie letnim koncertów - członkowie orkiestr OSP.

 • uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP . Okres letni liczy się od 1 maja do 30 września. Stosowanie ubioru letniego warunkuje temperatura powyżej 20° C i zasada jednolitości w ramach OSP lub oddziału ZOSP RP. Ustalenia w tym zakresie należą do prezesa OSP lub zarządu oddziału ZOSP RP, organizującego wspólne wystąpienie.

UBIÓR OCHRONNY STRAŻAKA OSP

W skład odzieży ochronnej i specjalnej wchodzą:

 

 • ubranie ochronne dwuczęściowe, ubranie specjalne popularne dwuczęściowe, ubranie koszarowe, rękawice i kominiarka (niepalne), buty specjalne, hełm

 

Odzież ochronną i specjalną nosi się podczas: akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego.

 

Dopuszcza się noszenie ubrania typu "moro" bądź ubrania koszarowego podczas akcji ratowniczych, jeśli nie jest konieczne użycie ubrania ochronnego lub specjalnego. O rodzaju użytej odzieży decyduje kierujący akcją po dokonaniu rozpoznania zagrożeń w miejscu interwencji. Odzież ochronną stosuje się do czasu zniszczenia bądź naturalnego zużycia. 


W zestaw przedmiotów ekwipunku osobistego strażaka-ochotnika wchodzą:
pas bojowy, zatrzaśnik, toporek strażacki, latarka, podpinka linkowa,

 • maska do aparatu powietrznego, opatrunek osobisty, worek brezentowy na odzież ochronną i ekwipunek osobisty.

 

UBIÓR MDP - OSP

W skład ubioru Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) wchodzą: koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,

 • szorty w kolorze czarnym, spodnie w kolorze czarnym (dla chłopców), bluza w kolorze czarnym, spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcząt), obuwie sportowe w kolorze czarnym, podkolanówki w kolorze białym, krawat w kolorze czarnym

 

Ubiór MDP nosi się podczas: występowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach strażackich, religijnych i świeckich,

 • apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP, uroczystych zbiórek MDP. Dopuszcza się stosowanie poprzedniego wzoru mundurków MDP (wiatrówka niebieska, spodnie/spódnica czarne) do czasu naturalnego ich zużycia.

Członkowie MDP noszą emblematy i dystynkcje haftowane czarną nitką na czerwonym tle, przy nw. przedmiotach mundurowych:

 

 • czapkach dżokejkach, koszulach na lewym rękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm powyżej górnego szwu rękawa.

 

Członkowie MDP noszą emblematy haftowane czerwoną nitką na czarnym tle przy bluzach koloru czarnego na ich lewym rękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdowaa się w odległości 5 cm poniżej górnego szwu rękawa. 

NAKRYCIA GŁOWY OSP


Do ubiorów stosuje się następujące rodzaje nakrycia głowy w kolorze noszonych mundurów: czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dla mężczyzn),

 • czapkę dżokejkę (dla kobiet), czapkę uszankę (w okresie zimowym).

 

W MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym. 

Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek przy czym:

Jeden galon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli.

 • Dwa galony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego oraz Zarządu Głównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego

 

Członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki srebrne galony w kształcie krzyżaka.

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka, srebrnym wężykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki srebrnymi galonami w kształcie krzyżaka. 

EMBLEMATY OSP


Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorze srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lub bajorkiem, przy nw.przedmiotach mundurowych: czapkach, pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich i MDP, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu, ubraniach ochronnych, specjalnych i koszarowych, w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

 

Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców, mechaników motopomp, łącznościowców, a także członkowie orkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurach wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznaki specjalności, haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowym tle. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa. Członkowie MDP noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP na ramieniu prawego rękawa munduru. Wzory tych naszywek określone są odrębnymi przepisami. Członkowie OSP noszą na kurtkach odzieży ochronnej i specjalnej napisy "STRAŻ" w kolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań. Dopuszcza się noszenie emblematu z napisem "Ochotnicza Straż Pożarna" na mundurach wyjściowych i galowych, na ich prawym rękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym.

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzach mundurów bądź lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcje pełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem na ciemnogranatowym tle.

 

 • Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jest krokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji.
 • Czuonkowie OSP i funkcyjni oddziauów ZOSP RP noszr na kurtkach I' w kolorze czarnym dystynkcje peunionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.
 • Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą nosia dystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub zarządzie oddziału ZOSP RP.
 • Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP.
 • Odznaczenia na mundurze strażaków ochotników.

Źródło: Regulamin Umundurowania ZOSP RP