Protokół nr 2/2017

 

z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie

                                 w dniu 7 lipca 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Posiedzenie odbyło się na świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie w godzinach 14,oo-17,oo.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu; Piotr Błażejewski,  Wojciech Dombrowski, Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski, Edward Kruk, Grzegorz Komorowski, Janusz Marcinkowski, Stanisław Macikowski, Jacek Nawrocki, Dariusz Stachulak, Leszek Talarek, Jarosław Tylmanowski, Sławomir Szmytkowski. Nieobecny usprawiedliwiony: Janusz Kopczyński i Zbigniew Szydzik . Ponadto swoją obecnością zaszczycił przewodniczący PKR Stefan Pyć.

Gospodarze: st. bryg. Sławomir Herbowski- komendant powiatowy PSP, st. kpt. Piotr Rogowski-naczelnk wydziału operacyjno-szkoleniowego, st. ogn. Magdalena Twardowska- główna księgowa  KP.

 

Posiedzenie prowadził Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie. Protokółował Janusz Marcinkowski sekretarz zarządu.

 

Porządek-problematyka posiedzenia;

 

1.Omówienie kwestii dotacji MSWiA na 2017 rok. Podjęcie uchwały zatwierdzającej podział pieniędzy-dotacji z MSWiA dla OSP powiatu wąbrzeskiego nie będących w KSRG.

 

2. Sprawy bieżące;

- omówienie zadań z plan pracy na II półrocze 2017 r.

- pozostałe sprawy.

 

Ad. 1.

Propozycję podziału dotacji, przygotowaną na naradzie z udziałem prezesów-naczelników OSP z terenu powiatu w dniu 29 czerwca, przedstawił st. bryg. Sławomir Herbowski- komendant PSP. Wypracowana propozycja-rozpisanie podziału dotacji w wysokości ponad 47.381 zł. w załączniku do protokołu i uchwały.

Komendant  omówił tryb ustalania potrzeb z przedstawicielami OSP, oraz wytyczne według których należało podejść do podziału pieniędzy na 2017 rok. W roku bieżącym mamy nowum; ponieważ środki te przeznaczone są dla jednostek OSP spoza systemu KSRG.    Poinformował jednocześnie wszystkich zebranych , że jeszcze w tym roku do naszego powiatu trafią dwa nowe samochody średnie. Zakup będzie wsparty 300.000 zł dotacją z MSWiA pozostałą kwotę dopłacają Gminy. Te dwie szczęśliwe jednostki to prawdopodobnie Jarantowice i Niedźwiedź które otrzymają nowe wozy bojowe.

W trakcie rozmowy o dotacji zabierali głos; Jarosław Herbowski, Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Sławomir Herbowski. Dyskutowano o kwestii zasadności inwestowania pieniędzy strażackich w remonty remiz będących własnością gmin; na których ciąży formalny obowiązek prowadzenia remontów i modernizacji obiektów. Oczywiście nie oznacza to, iż strażacy nie przyjmą wspomagania MSWiA – pieniądze pomogą w realizacji wspólnych zadań zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego z gminami.

Członkowie obecni członkowie Oddziału Powiatowego po przedyskutowaniu wszystkich wątpliwości jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu zaproponowanego podziału pieniędzy. (Uchwała nr 2/2017 w załączeniu).

Ogólnie wyliczając za pieniądze z dotacji zostaną wykonane remonty sanitariatów w  remizie w Błędowie, zainstalowane bramy w remizach, zakupiony sprzęt i wyposażenie.

 

Ad.2

W planie zadań na II półrocze 2017 roku prezes Jarosław Herbowski przedstawił;

 - 22 lipca 100 -lecie OSP Książki.

- 22 lipca grupa seniorów-strażaków wyjedzie do Piły-Młyn na wojewódzkie spotkanie druhów wcześniej urodzonych. Grupą wiodącą w tym roku będą strażacy z gminy Ryńsk.

- 24 sierpnia; Powiatowy Zawody Strzelecki z KBKS w Wałyczyku. Następnie dwa dni później – 26 sierpnia br. w Lipnie będzie odbywał się Wojewódzki Turniej Strzelecki.

- 2 września od godz. 9,oo na terenie  PSP w Wąbrzeźnie odbędą się Zawody Oldboys, na które regulamin opracuje OSP w Wąbrzeźnie.

 

  Sekretarz Zarządu                                           Prezes Zarządu

[Janusz Marcinkowski]                                   [Jarosław Herbowski]

 

Kronika fotograficzna uczestników posiedzenia.

 

Prowadzący dh Jarosław Herbowski i st. bryg. Sławomir Herbowski

 

 Goście, członkowie Zarządu ... Niżej tabela podziału zatwierdzona na posiedzeniu.