100 lecie OSP Książki.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------------

Decyzje o obchodzeniu tej pięknej rocznicy podjął Zarząd OSP ustalając ją na dzień 22 lipca 2017 roku. Plac szkolny w Książkach gościł strażaków, gości, mieszkańców wsi w przeprowadzeniu ceremoniału obchodów 100 lecia OSP.

 

W tej historycznej chwili Zarząd OSP Książki pracuje w składzie;

Piotr Błażejewski prezes,

Grzegorz Komorowski naczelnik,

Sławomir Mikowski z-ca naczelnika,

Henryk Fabrykiewicz sekretarz,

Paweł Wojas skarbnik,

Michał Węgliński gospodarz jednostki.

OSP Książki liczy 67 członków, w tym 13 pań. Funkcjonuje również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 7 członków. W tym wyliczaniu ważnym jest, iż aż 22 strażaków jest w składzie Jednostki Operacyjno Technicznej, co stanowi o mobilności tej jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Strażacy i goście zebrali się koło remizy OSP i po uformowaniu szyku marszowego, prowadzeni przez orkiestrę gminy Wielgie-dyrygenta Grzegorza Augustynowicza oraz dowódcę uroczystości Grzegorza Komorowskiego przeszli do kościoła parafialnego, gdzie odprawiono została msza w intencji strażaków.

 

Msza św. w kościele parafialnym…

 

Mszę odprawili księża; Zbigniew Żynda, Grzegorz Nadolny, Henryk Trąpczyński.

 

 Przed kościołem strażacką służbę pełnił ze swym tatą;  Pawłem Wojasem;  najmłodszy ze strażaków -Filip. Tenże Filip jest strażakiem od zawsze, od momentu kiedy zaczął wymawiać pierwsze słowa!

 

Sprawny przebieg ceremoniał obchodów 100 lecia spoczął na Piotrze Błażejewskim prezesie OSP, Leszku Talarku spikerze uroczystości i Grzegorzu Komorowskim dowódcy uroczystości. Podziwialiśmy sprawność Druhów.

  Gości przybyłych na uroczystość przedstawił Piotr Błażejewski prezes OSP. Na uroczystość przybyli między innymi;

 

Od lewej; Jerzy Dutkiewicz wójt gminy Książki, Bożena Szpryniecka w-ce starosta wąbrzeska, pracownik PSP w Toruniu, Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski, nadbryg. Janusz Halak komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP w Wąbrzeźnie, Ryszard Bober przew. sejmiku wojewódzkiego, Zbigniew Sosnowski poseł na sejm RP, Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP.

 

Ważniejsze fakty z historii OSP Książki przedstawiła druhna Monika Komorowska.

 

Niżej strażacy OSP Książki.

 

Niżej poczty sztandarowe. Od lewej; OSP Książki, sztandar powiatowy OSP i OSP Osieczek. W poczcie sztandarowym Książek służbę pełnili; Krzystof Grabowski d-ca, Marek Skwark chorąży i  Jarosław Skonieczny asystujący. Powiatowy sztandar strażacki-jego poczet stanowili:  Arkadiusz Żurawski, Krystian Trąba (sztandar) i  Mateusz Pieniążek. W poczcie Osieczka wystąpili; Krzysztof Kurasiewicz, Janusz Matura i Adam Robionek.

 

 

W poczcie flagowym wystąpili; Wojciech Dymowski d-ca pocztu, Grzegorz Baran flagowy, Jarosław Delikat asystujący.

 

 

Nasi strażacy dowodzeni przez komendanta gminnego OSP Grzegorza Komorowskiego prezentowali się bardzo dobrze, a sposób w jaki to czynił może służyć jako przykład prężnej wojskowo-strażackiej postawy!

 

Poczty sztandarowe i strażacy z Książek podczas przemarszu przez wieś.

 

 Oczywiście podziwialiśmy również, a może przede wszystkim nasze panie …

 

Od lewej: Marzena Komorowska, Iwona Błażejewska, Monika Śliwa, Mariola Ozga, Beata Mikowska, Wioletta Strzelecka.

 W 100 lecie OSP Książki sztandar jednostki został odznaczony  Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Za strażacką służbę pełnioną przez wiele lat na rzecz ludzi; ich bezpieczeństwa i ochrony mienia strażacy OSP Książki zostali wyróżnieni;

 

„Złoty Znak Związku” – najwyższe strażackie odznaczenie nadawane nielicznym otrzymał Tadeusz Pawlak.

 

Wręczenia dokonał poseł Zbigniew Sosnowski asyście nadbryg. Janusza Halaka, Jarosława Herbowskiego oraz Moniki Komorowskiej.

 

W 2017 roku strażacy OSP Książki otrzymali następujące odznaczenia;

 

Złoty medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”; Trąpczyński Henryk, Cisek Marek, Fabrykiewicz Henryk.

  Odznaczany Henryk Fabrykiewicz.

 Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali; Palembas Zdzisław, Komorowski Grzegorz, Ozga Mariola, Lipecki Edward.

 

Poseł Zbigniew Sosnowski odznacza Edwarda Lipeckiego i Mariolę Ozgę.

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Kreifelts Heinz Wilhelm, Mikowska Beata, Fabrykiewicz Ewa, Błażejewska Iwona, Kuczyński Damian, Marciniszyn Przemysław, Komorowska Marzena, Ozga Krzysztof, Pawlak Marcin, Mac Dariusz, Śliwa Monika, Skwark Marek.

 

 Odznaczeni, od lewej: Przemysław Marciszyn, Damian Kuczyński, Ewa fabrykiewicz, Marzena Komorowska, Iwona Błażejewicz, Monika Śliwa, Beata Mikowska, Marcin Pawlak, Dariusz Mac.

 

Odznaki „Strażak Wzorowy” następującym druhom: Ozga Anna, Śliwa Tomasz, Heberlej Michał, Heberlej Adrian, Grzybek Lidia, Filipski Łukasz, Węgliński Michał, Cyran Krystian, Wojas Paweł, Grabowski Krzysztof, Delikat Jarosław, Delikat Łukasz.

Strażakom z OSP Książki goście złożyli podziękowania i życzenia w ich publicznej, ochotniczej służbie. Uczynili to w imieniu instytucji, stowarzyszeń i organizacji.

 

Zbigniew Sosnowski       Jarosław Herbowski

 

Komendanci; nadbryg. Janusz Halak i St. bryg. Sławomir Herbowski

 

               Ryszard Bober                        Krzysztof Maćkiewicz       Jerzy Dutkiewicz

 

Z życzeniami pospieszyli strażacy z OSP gminy Książki; z Osieczka i Blizienka.

 

Od lewej stoją; Piotr Błążejewski, Gabriela Janowska, Witold Boroch, Robert Szymaniak, Eugeniusz Bala i przy mównicy Krzysztof Zieliński.

Były również życzenia od byłej przewodniczącej rady gminy i biblioteki gminnej.

 

Od lewej; Monika Komorowska, Piotr Błażejewski, w tle Mirosław Macikowski sołtys wsi Osieczek, Gabriela Janowska oraz Katarzyna Zaworska.

Na zakończenie zrobiliśmy sobie zdjęcie…